Alert button
Picture for Chengjin Xu

Chengjin Xu

Alert button

Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Yi Luo, Zhenghao Lin, Yuhao Zhang, Jiashuo Sun, Chen Lin, Chengjin Xu, Xiangdong Su, Yelong Shen, Jian Guo, Yeyun Gong

Figure 1 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 2 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 3 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 4 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Viaarxiv icon

Unlocking the Power of Large Language Models for Entity Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Xuhui Jiang, Yinghan Shen, Zhichao Shi, Chengjin Xu, Wei Li, Zixuan Li, Jian Guo, Huawei Shen, Yuanzhuo Wang

Viaarxiv icon

A Survey on Large Language Model Hallucination via a Creativity Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Xuhui Jiang, Yuxing Tian, Fengrui Hua, Chengjin Xu, Yuanzhuo Wang, Jian Guo

Viaarxiv icon

ChartBench: A Benchmark for Complex Visual Reasoning in Charts

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Zhengzhuo Xu, Sinan Du, Yiyan Qi, Chengjin Xu, Chun Yuan, Jian Guo

Viaarxiv icon

On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Xuhui Jiang, Chengjin Xu, Yinghan Shen, Xun Sun, Lumingyuan Tang, Saizhuo Wang, Zhongwu Chen, Yuanzhuo Wang, Jian Guo

Figure 1 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Figure 2 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Figure 3 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Figure 4 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Viaarxiv icon

Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 15, 2023
Jiashuo Sun, Chengjin Xu, Lumingyuan Tang, Saizhuo Wang, Chen Lin, Yeyun Gong, Heung-Yeung Shum, Jian Guo

Figure 1 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 2 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 3 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 4 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Viaarxiv icon

Unveiling the Potential of Sentiment: Can Large Language Models Predict Chinese Stock Price Movements?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Haohan Zhang, Fengrui Hua, Chengjin Xu, Jian Guo, Hao Kong, Ruiting Zuo

Figure 1 for Unveiling the Potential of Sentiment: Can Large Language Models Predict Chinese Stock Price Movements?
Figure 2 for Unveiling the Potential of Sentiment: Can Large Language Models Predict Chinese Stock Price Movements?
Figure 3 for Unveiling the Potential of Sentiment: Can Large Language Models Predict Chinese Stock Price Movements?
Figure 4 for Unveiling the Potential of Sentiment: Can Large Language Models Predict Chinese Stock Price Movements?
Viaarxiv icon

Rethinking GNN-based Entity Alignment on Heterogeneous Knowledge Graphs: New Datasets and A New Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2023
Xuhui Jiang, Chengjin Xu, Yinghan Shen, Fenglong Su, Yuanzhuo Wang, Fei Sun, Zixuan Li, Huawei Shen

Figure 1 for Rethinking GNN-based Entity Alignment on Heterogeneous Knowledge Graphs: New Datasets and A New Method
Figure 2 for Rethinking GNN-based Entity Alignment on Heterogeneous Knowledge Graphs: New Datasets and A New Method
Figure 3 for Rethinking GNN-based Entity Alignment on Heterogeneous Knowledge Graphs: New Datasets and A New Method
Figure 4 for Rethinking GNN-based Entity Alignment on Heterogeneous Knowledge Graphs: New Datasets and A New Method
Viaarxiv icon

Incorporating Structured Sentences with Time-enhanced BERT for Fully-inductive Temporal Relation Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2023
Zhongwu Chen, Chengjin Xu, Fenglong Su, Zhen Huang, Yong Dou

Figure 1 for Incorporating Structured Sentences with Time-enhanced BERT for Fully-inductive Temporal Relation Prediction
Figure 2 for Incorporating Structured Sentences with Time-enhanced BERT for Fully-inductive Temporal Relation Prediction
Figure 3 for Incorporating Structured Sentences with Time-enhanced BERT for Fully-inductive Temporal Relation Prediction
Figure 4 for Incorporating Structured Sentences with Time-enhanced BERT for Fully-inductive Temporal Relation Prediction
Viaarxiv icon

Meta-Learning Based Knowledge Extrapolation for Temporal Knowledge Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2023
Zhongwu Chen, Chengjin Xu, Fenglong Su, Zhen Huang, You Dou

Figure 1 for Meta-Learning Based Knowledge Extrapolation for Temporal Knowledge Graph
Figure 2 for Meta-Learning Based Knowledge Extrapolation for Temporal Knowledge Graph
Figure 3 for Meta-Learning Based Knowledge Extrapolation for Temporal Knowledge Graph
Figure 4 for Meta-Learning Based Knowledge Extrapolation for Temporal Knowledge Graph
Viaarxiv icon