Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Wang

Yan Wang

Computer Science and Technology, Jilin University, Changchun

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 03, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Lu Yao, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Lottery Jackpots Exist in Pre-trained Models


Apr 18, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Fei Chao, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Mingliang Xu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch and Customize: A Counterfactual Story Generator


Apr 02, 2021
Changying Hao, Liang Pang, Yanyan Lan, Yan Wang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Checkerboard Context Model for Efficient Learned Image Compression


Apr 01, 2021
Dailan He, Yaoyan Zheng, Baocheng Sun, Yan Wang, Hongwei Qin

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation


Mar 29, 2021
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Playbacks in Unsupervised Domain Adaptation for 3D Object Detection


Mar 26, 2021
Yurong You, Carlos Andres Diaz-Ruiz, Yan Wang, Wei-Lun Chao, Bharath Hariharan, Mark Campbell, Kilian Q Weinberger

* RAL-IROS 2021 submission 

  Access Paper or Ask Questions

Robotic Imitation of Human Assembly Skills Using Hybrid Trajectory and Force Learning


Mar 10, 2021
Yan Wang, Cristian C. Beltran-Hernandez, Weiwei Wan, Kensuke Harada


  Access Paper or Ask Questions

SpecTr: Spectral Transformer for Hyperspectral Pathology Image Segmentation


Mar 05, 2021
Boxiang Yun, Yan Wang, Jieneng Chen, Huiyu Wang, Wei Shen, Qingli Li


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Recommendation: Challenges, Progress, and Prospects


Mar 02, 2021
Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Li, Guanfeng Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs


Mar 01, 2021
Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Text Generation with Pre-trained Language Models


Feb 16, 2021
Yixuan Su, Deng Cai, Yan Wang, David Vandyke, Simon Baker, Piji Li, Nigel Collier

* Accepted to EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation


Feb 08, 2021
Jieneng Chen, Yongyi Lu, Qihang Yu, Xiangde Luo, Ehsan Adeli, Yan Wang, Le Lu, Alan L. Yuille, Yuyin Zhou

* 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Can Predominant Credible Information Suppress Misinformation in Crises? Empirical Studies of Tweets Related to Prevention Measures during COVID-19


Feb 01, 2021
Yan Wang, Shangde Gao, Wenyu Gao


  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Adaptive Network Pruning


Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

PLUME: Efficient 3D Object Detection from Stereo Images


Jan 17, 2021
Yan Wang, Bin Yang, Rui Hu, Ming Liang, Raquel Urtasun


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Response Selection with Hierarchical Curriculum Learning


Dec 29, 2020
Yixuan Su, Deng Cai, Qingyu Zhou, Zibo Lin, Simon Baker, Yunbo Cao, Shuming Shi, Nigel Collier, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Events in MOBA Games: Dataset, Attribution, and Evaluation


Dec 24, 2020
Zelong Yang, Yan Wang, Piji Li, Shaobin Lin, Shuming Shi, Shao-Lun Huang


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Events In MOBA Games: Dataset, Attribution, and Evaluation


Dec 17, 2020
Zelong Yang, Yan Wang, Piji Li, Shaobin Lin, Shuming Shi, Shao-Lun Huang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable and Privacy-Preserving Deep Neural Network via Algorithmic-Cryptographic Co-design


Dec 17, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Zheng, Yan Wang, Xiaolin Zheng, Bingzhe Wu, Cen Chen, Li Wang, Jianwei Yin

* 12 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.05198 

  Access Paper or Ask Questions

A multi-objective optimization framework for on-line ridesharing systems


Dec 07, 2020
Hamed Javidi, Dan Simon, Ling Zhu, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Inter-slice Context Residual Learning for 3D Medical Image Segmentation


Nov 28, 2020
Jianpeng Zhang, Yutong Xie, Yan Wang, Yong Xia

* IEEE Trans. Med. Imaging (2020) 
* Accpeted by IEEE-TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Efficient GANs using Differentiable Masks and co-Attention Distillation


Nov 21, 2020
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Mingliang Xu, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Analysis and Age Prediction from Shoeprints


Nov 07, 2020
Muhammad Hassan, Yan Wang, Di Wang, Daixi Li, Yanchun Liang, You Zhou, Dong Xu

* 24 pages, 20 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rotated Binary Neural Network


Oct 22, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin

* Accepted by NeurIPS2020 (The 34th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

ASMFS: Adaptive-Similarity-based Multi-modality Feature Selection for Classification of Alzheimer's Disease


Oct 16, 2020
Yuang Shi, Chen Zu, Mei Hong, Luping Zhou, Lei Wang, Xi Wu, Jiliu Zhou, Daoqiang Zhang, Yan Wang

* 27 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Profile Consistency Identification for Open-domain Dialogue Agents


Sep 30, 2020
Haoyu Song, Yan Wang, Wei-Nan Zhang, Zhengyu Zhao, Ting Liu, Xiaojiang Liu

* Accepted by EMNLP20 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning


Sep 19, 2020
Xin Li, Piji Li, Yan Wang, Xiaojiang Liu, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Framework for Cross-Domain and Cross-System Recommendations


Sep 14, 2020
Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Guanfeng Liu, Mehmet Orgun, Jia Wu


  Access Paper or Ask Questions