Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Wang

Next-item Recommendations in Short Sessions


Jul 20, 2021
Wenzhuo Song, Shoujin Wang, Yan Wang, Shengsheng Wang

* This paper has been accepted by ACM RecSys'21 

  Access Paper or Ask Questions

BoB: BERT Over BERT for Training Persona-based Dialogue Models from Limited Personalized Data


Jun 14, 2021
Haoyu Song, Yan Wang, Kaiyan Zhang, Wei-Nan Zhang, Ting Liu

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The Medical Segmentation Decathlon


Jun 10, 2021
Michela Antonelli, Annika Reinke, Spyridon Bakas, Keyvan Farahani, AnnetteKopp-Schneider, Bennett A. Landman, Geert Litjens, Bjoern Menze, Olaf Ronneberger, Ronald M. Summers, Bram van Ginneken, Michel Bilello, Patrick Bilic, Patrick F. Christ, Richard K. G. Do, Marc J. Gollub, Stephan H. Heckers, Henkjan Huisman, William R. Jarnagin, Maureen K. McHugo, Sandy Napel, Jennifer S. Goli Pernicka, Kawal Rhode, Catalina Tobon-Gomez, Eugene Vorontsov, Henkjan Huisman, James A. Meakin, Sebastien Ourselin, Manuel Wiesenfarth, Pablo Arbelaez, Byeonguk Bae, Sihong Chen, Laura Daza, Jianjiang Feng, Baochun He, Fabian Isensee, Yuanfeng Ji, Fucang Jia, Namkug Kim, Ildoo Kim, Dorit Merhof, Akshay Pai, Beomhee Park, Mathias Perslev, Ramin Rezaiifar, Oliver Rippel, Ignacio Sarasua, Wei Shen, Jaemin Son, Christian Wachinger, Liansheng Wang, Yan Wang, Yingda Xia, Daguang Xu, Zhanwei Xu, Yefeng Zheng, Amber L. Simpson, Lena Maier-Hein, M. Jorge Cardoso


  Access Paper or Ask Questions

You Only Compress Once: Towards Effective and Elastic BERT Compression via Exploit-Explore Stochastic Nature Gradient


Jun 04, 2021
Shaokun Zhang, Xiawu Zheng, Chenyi Yang, Yuchao Li, Yan Wang, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation with Monolingual Translation Memory


Jun 02, 2021
Deng Cai, Yan Wang, Huayang Li, Wai Lam, Lemao Liu

* ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction


May 31, 2021
Yan Wang, Peng Tang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Optimal Estimator Design and Properties Analysis for Interconnected Systems with Asymmetric Information Structure


May 27, 2021
Yan Wang, Junlin Xiong, Zaiyue Yang, Rong Su


  Access Paper or Ask Questions

Graph Learning based Recommender Systems: A Review


May 13, 2021
Shoujin Wang, Liang Hu, Yan Wang, Xiangnan He, Quan Z. Sheng, Mehmet A. Orgun, Longbing Cao, Francesco Ricci, Philip S. Yu

* Accepted by IJCAI 2021 Survey Track, copyright is owned to IJCAI. The first systematic survey on graph learning based recommender systems. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2004.11718 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning based Multi-modal Computing with Feature Disentanglement for MRI Image Synthesis


May 06, 2021
Yuchen Fei, Bo Zhan, Mei Hong, Xi Wu, Jiliu Zhou, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Lottery Jackpots Exist in Pre-trained Models


Apr 18, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Fei Chao, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Mingliang Xu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch and Customize: A Counterfactual Story Generator


Apr 02, 2021
Changying Hao, Liang Pang, Yanyan Lan, Yan Wang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Checkerboard Context Model for Efficient Learned Image Compression


Apr 01, 2021
Dailan He, Yaoyan Zheng, Baocheng Sun, Yan Wang, Hongwei Qin

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation


Mar 29, 2021
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Playbacks in Unsupervised Domain Adaptation for 3D Object Detection


Mar 26, 2021
Yurong You, Carlos Andres Diaz-Ruiz, Yan Wang, Wei-Lun Chao, Bharath Hariharan, Mark Campbell, Kilian Q Weinberger

* RAL-IROS 2021 submission 

  Access Paper or Ask Questions

Robotic Imitation of Human Assembly Skills Using Hybrid Trajectory and Force Learning


Mar 10, 2021
Yan Wang, Cristian C. Beltran-Hernandez, Weiwei Wan, Kensuke Harada


  Access Paper or Ask Questions

SpecTr: Spectral Transformer for Hyperspectral Pathology Image Segmentation


Mar 05, 2021
Boxiang Yun, Yan Wang, Jieneng Chen, Huiyu Wang, Wei Shen, Qingli Li


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Recommendation: Challenges, Progress, and Prospects


Mar 02, 2021
Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Li, Guanfeng Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs


Mar 01, 2021
Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Text Generation with Pre-trained Language Models


Feb 16, 2021
Yixuan Su, Deng Cai, Yan Wang, David Vandyke, Simon Baker, Piji Li, Nigel Collier

* Accepted to EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation


Feb 08, 2021
Jieneng Chen, Yongyi Lu, Qihang Yu, Xiangde Luo, Ehsan Adeli, Yan Wang, Le Lu, Alan L. Yuille, Yuyin Zhou

* 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Can Predominant Credible Information Suppress Misinformation in Crises? Empirical Studies of Tweets Related to Prevention Measures during COVID-19


Feb 01, 2021
Yan Wang, Shangde Gao, Wenyu Gao


  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Adaptive Network Pruning


Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

PLUME: Efficient 3D Object Detection from Stereo Images


Jan 17, 2021
Yan Wang, Bin Yang, Rui Hu, Ming Liang, Raquel Urtasun


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Response Selection with Hierarchical Curriculum Learning


Dec 29, 2020
Yixuan Su, Deng Cai, Qingyu Zhou, Zibo Lin, Simon Baker, Yunbo Cao, Shuming Shi, Nigel Collier, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Events in MOBA Games: Dataset, Attribution, and Evaluation


Dec 24, 2020
Zelong Yang, Yan Wang, Piji Li, Shaobin Lin, Shuming Shi, Shao-Lun Huang


  Access Paper or Ask Questions