Alert button
Picture for Xue Yang

Xue Yang

Alert button

EfficientMFD: Towards More Efficient Multimodal Synchronous Fusion Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Jiaqing Zhang, Mingxiang Cao, Xue Yang, Weiying Xie, Jie Lei, Daixun Li, Geng Yang, Wenbo Huang, Yunsong Li

Figure 1 for EfficientMFD: Towards More Efficient Multimodal Synchronous Fusion Detection
Figure 2 for EfficientMFD: Towards More Efficient Multimodal Synchronous Fusion Detection
Figure 3 for EfficientMFD: Towards More Efficient Multimodal Synchronous Fusion Detection
Figure 4 for EfficientMFD: Towards More Efficient Multimodal Synchronous Fusion Detection
Viaarxiv icon

Theoretically Achieving Continuous Representation of Oriented Bounding Boxes

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Zikai Xiao, Guo-Ye Yang, Xue Yang, Tai-Jiang Mu, Junchi Yan, Shi-min Hu

Viaarxiv icon

Target Speaker Extraction by Directly Exploiting Contextual Information in the Time-Frequency Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Xue Yang, Changchun Bao, Jing Zhou, Xianhong Chen

Viaarxiv icon

Auto MC-Reward: Automated Dense Reward Design with Large Language Models for Minecraft

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Hao Li, Xue Yang, Zhaokai Wang, Xizhou Zhu, Jie Zhou, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Lewei Lu, Jifeng Dai

Figure 1 for Auto MC-Reward: Automated Dense Reward Design with Large Language Models for Minecraft
Figure 2 for Auto MC-Reward: Automated Dense Reward Design with Large Language Models for Minecraft
Figure 3 for Auto MC-Reward: Automated Dense Reward Design with Large Language Models for Minecraft
Figure 4 for Auto MC-Reward: Automated Dense Reward Design with Large Language Models for Minecraft
Viaarxiv icon

Bridging Synthetic and Real Worlds for Pre-training Scene Text Detectors

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Tongkun Guan, Wei Shen, Xue Yang, Xuehui Wang, Xiaokang Yang

Viaarxiv icon

ADT: Agent-based Dynamic Thresholding for Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Xue Yang, Enda Howley, Micheal Schukat

Viaarxiv icon

Point2RBox: Combine Knowledge from Synthetic Visual Patterns for End-to-end Oriented Object Detection with Single Point Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Yu Yi, Xue Yang, Qingyun Li, Feipeng Da, Junchi Yan, Jifeng Dai, Yu Qiao

Viaarxiv icon

PointOBB: Learning Oriented Object Detection via Single Point Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Junwei Luo, Xue Yang, Yi Yu, Qingyun Li, Junchi Yan, Yansheng Li

Viaarxiv icon

P2RBox: A Single Point is All You Need for Oriented Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Guangming Cao, Xuehui Yu, Wenwen Yu, Xumeng Han, Xue Yang, Guorong Li, Jianbin Jiao, Zhenjun Han

Figure 1 for P2RBox: A Single Point is All You Need for Oriented Object Detection
Figure 2 for P2RBox: A Single Point is All You Need for Oriented Object Detection
Figure 3 for P2RBox: A Single Point is All You Need for Oriented Object Detection
Figure 4 for P2RBox: A Single Point is All You Need for Oriented Object Detection
Viaarxiv icon

An Efficient Virtual Data Generation Method for Reducing Communication in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Cheng Yang, Xue Yang, Dongxian Wu, Xiaohu Tang

Figure 1 for An Efficient Virtual Data Generation Method for Reducing Communication in Federated Learning
Figure 2 for An Efficient Virtual Data Generation Method for Reducing Communication in Federated Learning
Figure 3 for An Efficient Virtual Data Generation Method for Reducing Communication in Federated Learning
Figure 4 for An Efficient Virtual Data Generation Method for Reducing Communication in Federated Learning
Viaarxiv icon