Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ke Yang

Fairness in Ranking: A Survey


Mar 25, 2021
Meike Zehlike, Ke Yang, Julia Stoyanovich


  Access Paper or Ask Questions

A comparative study of deep learning methods for building footprints detection using high spatial resolution aerial images


Mar 16, 2021
Hongjie He, Ke Yang, Yuwei Cai, Zijian Jiang, Qiutong Yu, Kun Zhao, Junbo Wang, Sarah Narges Fatholahi, Yan Liu, Hasti Andon Petrosians, Bingxu Hu, Liyuan Qing, Zhehan Zhang, Hongzhang Xu, Siyu Li, Linlin Xu, Jonathan Li


  Access Paper or Ask Questions

Robust Unsupervised Video Anomaly Detection by Multi-Path Frame Prediction


Nov 05, 2020
Xuanzhao Wang, Zhengping Che, Ke Yang, Bo Jiang, Jian Tang, Jieping Ye, Jingyu Wang, Qi Qi


  Access Paper or Ask Questions

Causal intersectionality for fair ranking


Jun 15, 2020
Ke Yang, Joshua R. Loftus, Julia Stoyanovich


  Access Paper or Ask Questions

Toronto-3D: A Large-scale Mobile LiDAR Dataset for Semantic Segmentation of Urban Roadways


Apr 16, 2020
Weikai Tan, Nannan Qin, Lingfei Ma, Ying Li, Jing Du, Guorong Cai, Ke Yang, Jonathan Li

* Toronto-3D dataset can be downloaded at https://github.com/WeikaiTan/Toronto-3D 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Precise End-to-end Weakly Supervised Object Detection Network


Nov 27, 2019
Ke Yang, Dongsheng Li, Yong Dou

* accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Balanced Ranking with Diversity Constraints


Jun 04, 2019
Ke Yang, Vasilis Gkatzelis, Julia Stoyanovich

* to appear in IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

IF-TTN: Information Fused Temporal Transformation Network for Video Action Recognition


Apr 11, 2019
Ke Yang, Peng Qiao, Dongsheng Li, Yong Dou


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Frame Segmentation Networks for Temporal Action Localization


Feb 14, 2019
Ke Yang, Xiaolong Shen, Peng Qiao, Shijie Li, Dongsheng Li, Yong Dou

* Accepted by Journal of Visual Communication and Image Representation 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Temporal Preservation Networks for Precise Temporal Action Localization


Sep 11, 2017
Ke Yang, Peng Qiao, Dongsheng Li, Shaohe Lv, Yong Dou


  Access Paper or Ask Questions

Weakly supervised object detection using pseudo-strong labels


Jul 16, 2016
Ke Yang, Dongsheng Li, Yong Dou, Shaohe Lv, Qiang Wang

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Relative distance features for gait recognition with Kinect


May 18, 2016
Ke Yang, Yong Dou, Shaohe Lv, Fei Zhang, Qi Lv

* 28 pages,10 figures, under 2nd round review of JVIC 

  Access Paper or Ask Questions