Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoyu Wang

Enhancing Social Relation Inference with Concise Interaction Graph and Discriminative Scene Representation


Jul 30, 2021
Xiaotian Yu, Hanling Yi, Yi Yu, Ling Xing, Shiliang Zhang, Xiaoyu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Compression Network with Transformer for Approximate Nearest Neighbor Search


Jul 30, 2021
Haokui Zhang, Wenze Hu, Xiaoyu Wang, Buzhou Tang

* 7 pages and 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving White-box Robustness of Pre-processing Defenses via Joint Adversarial Training


Jun 10, 2021
Dawei Zhou, Nannan Wang, Xinbo Gao, Bo Han, Jun Yu, Xiaoyu Wang, Tongliang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Bandwidth-based Step-Sizes for Non-Convex Stochastic Optimization


Jun 05, 2021
Xiaoyu Wang, Mikael Johansson


  Access Paper or Ask Questions

Removing Adversarial Noise in Class Activation Feature Space


Apr 19, 2021
Dawei Zhou, Nannan Wang, Chunlei Peng, Xinbo Gao, Xiaoyu Wang, Jun Yu, Tongliang Liu


  Access Paper or Ask Questions

On the Convergence of Step Decay Step-Size for Stochastic Optimization


Feb 18, 2021
Xiaoyu Wang, Sindri Magn├║sson, Mikael Johansson


  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric Heavy Tails and Implicit Bias in Gaussian Noise Injections


Feb 13, 2021
Alexander Camuto, Xiaoyu Wang, Lingjiong Zhu, Chris Holmes, Mert G├╝rb├╝zbalaban, Umut ┼×im┼čekli

* Main paper of 12 pages, followed by appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Generalised Perceptron Learning


Dec 07, 2020
Xiaoyu Wang, Martin Benning

* 8 pages, 2 figures, accepted at the 12th Annual Workshop on Optimization for Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Temporal Action Localization with Segment-Level Labels


Jul 03, 2020
Xinpeng Ding, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li, Xiaoyu Wang, Tongliang Liu

* 18 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services


Apr 30, 2020
Fei Tang, Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Xu Wen, Lei Wang, Chunjie Luo, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xingwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye


  Access Paper or Ask Questions

Robust Partial Matching for Person Search in the Wild


Apr 20, 2020
Yingji Zhong, Xiaoyu Wang, Shiliang Zhang

* 9 pages, 7 figures, accepted to CVPR 2020. The dataset will be released soon 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Convex Stochastic Optimization via Non-Reversible Stochastic Gradient Langevin Dynamics


Apr 06, 2020
Yuanhan Hu, Xiaoyu Wang, Xuefeng Gao, Mert Gurbuzbalaban, Lingjiong Zhu

* 49 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting SGD with Increasingly Weighted Averaging: Optimization and Generalization Perspectives


Mar 09, 2020
Zhishuai Guo, Zixuan Wu, Yan Yan, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite


Feb 17, 2020
Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Chunjie Luo, Lei Wang, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xiongwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Xu Wen, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

* 25 pages, 7 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.08998 

  Access Paper or Ask Questions

A Reinforcement Learning Framework for Time-Dependent Causal Effects Evaluation in A/B Testing


Feb 10, 2020
Chengchun Shi, Xiaoyu Wang, Shikai Luo, Rui Song, Hongtu Zhu, Jieping Ye


  Access Paper or Ask Questions

A Simple and Effective Framework for Pairwise Deep Metric Learning


Jan 11, 2020
Qi Qi, Yan Yan, Zixuan Wu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang

* 16 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

a simple and effective framework for pairwise deep metric learning


Dec 24, 2019
Qi Qi, Yan Yan, Zixuan Wu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang

* 16 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Generative Adversarial Net


Nov 19, 2019
Xiaoyu Wang, Ye Deng, Jinjun Wang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Optimization for Non-convex Inf-Projection Problems


Aug 26, 2019
Yan Yan, Yi Xu, Lijun Zhang, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite


Aug 13, 2019
Wanling Gao, Fei Tang, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Chunxin Lan, Chunjie Luo, Yunyou Huang, Chen Zheng, Jiahui Dai, Zheng Cao, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Tong Wu, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Learning of Low-Precision Networks


May 28, 2019
Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Xutao Lv, Xuan Huang, Xiaoyu Wang, Houqiang Li

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Modeling of Dense and Incomplete Trajectories for Citywide Traffic Volume Inference


Feb 25, 2019
Xianfeng Tang, Boqing Gong, Yanwei Yu, Huaxiu Yao, Yandong Li, Haiyong Xie, Xiaoyu Wang

* Accepted by The Web Conference (WWW) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Regionlets: Blended Representation and Deep Learning for Generic Object Detection


Nov 28, 2018
Hongyu Xu, Xutao Lv, Xiaoyu Wang, Zhou Ren, Rama Chellappa

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1712.02408 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Metropolitan Traffic Prediction Based on Graph Recurrent Neural Network


Nov 02, 2018
Xiaoyu Wang, Cailian Chen, Yang Min, Jianping He, Bo Yang, Yang Zhang

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Regionlets for Object Detection


Aug 23, 2018
Hongyu Xu, Xutao Lv, Xiaoyu Wang, Zhou Ren, Navaneeth Bodla, Rama Chellappa

* Accepted to ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

An Aggressive Genetic Programming Approach for Searching Neural Network Structure Under Computational Constraints


Jun 03, 2018
Zhe Li, Xuehan Xiong, Zhou Ren, Ning Zhang, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

RED-Net: A Recurrent Encoder-Decoder Network for Video-based Face Alignment


Jan 17, 2018
Xi Peng, Rogerio S. Feris, Xiaoyu Wang, Dimitris N. Metaxas

* International Journal of Computer Vision. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1608.05477 

  Access Paper or Ask Questions

SEP-Nets: Small and Effective Pattern Networks


Jun 13, 2017
Zhe Li, Xiaoyu Wang, Xutao Lv, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions