Alert button
Picture for Xiaoyu Wang

Xiaoyu Wang

Alert button

Accelerated Convergence of Stochastic Heavy Ball Method under Anisotropic Gradient Noise

Dec 22, 2023
Rui Pan, Yuxing Liu, Xiaoyu Wang, Tong Zhang

Viaarxiv icon

Learning county from pixels: Corn yield prediction with attention-weighted multiple instance learning

Dec 02, 2023
Xiaoyu Wang, Yuchi Ma, Qunying Huang, Zhengwei Yang, Zhou Zhang

Viaarxiv icon

GestureGPT: Zero-shot Interactive Gesture Understanding and Grounding with Large Language Model Agents

Oct 30, 2023
Xin Zeng, Xiaoyu Wang, Tengxiang Zhang, Chun Yu, Shengdong Zhao, Yiqiang Chen

Viaarxiv icon

MixBCT: Towards Self-Adapting Backward-Compatible Training

Aug 14, 2023
Yu Liang, Shiliang Zhang, Yaowei Wang, Sheng Xiao, Kenli Li, Xiaoyu Wang

Figure 1 for MixBCT: Towards Self-Adapting Backward-Compatible Training
Figure 2 for MixBCT: Towards Self-Adapting Backward-Compatible Training
Figure 3 for MixBCT: Towards Self-Adapting Backward-Compatible Training
Figure 4 for MixBCT: Towards Self-Adapting Backward-Compatible Training
Viaarxiv icon

NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning

Jun 19, 2023
Yun Yi, Haokui Zhang, Rong Xiao, Nannan Wang, Xiaoyu Wang

Figure 1 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Figure 2 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Figure 3 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Figure 4 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Viaarxiv icon

Perimeter Control Using Deep Reinforcement Learning: A Model-free Approach towards Homogeneous Flow Rate Optimization

May 29, 2023
Xiaocan Li, Ray Coden Mercurius, Ayal Taitler, Xiaoyu Wang, Mohammad Noaeen, Scott Sanner, Baher Abdulhai

Figure 1 for Perimeter Control Using Deep Reinforcement Learning: A Model-free Approach towards Homogeneous Flow Rate Optimization
Figure 2 for Perimeter Control Using Deep Reinforcement Learning: A Model-free Approach towards Homogeneous Flow Rate Optimization
Figure 3 for Perimeter Control Using Deep Reinforcement Learning: A Model-free Approach towards Homogeneous Flow Rate Optimization
Figure 4 for Perimeter Control Using Deep Reinforcement Learning: A Model-free Approach towards Homogeneous Flow Rate Optimization
Viaarxiv icon

Effective Bilevel Optimization via Minimax Reformulation

May 22, 2023
Xiaoyu Wang, Rui Pan, Renjie Pi, Tong Zhang

Figure 1 for Effective Bilevel Optimization via Minimax Reformulation
Figure 2 for Effective Bilevel Optimization via Minimax Reformulation
Figure 3 for Effective Bilevel Optimization via Minimax Reformulation
Figure 4 for Effective Bilevel Optimization via Minimax Reformulation
Viaarxiv icon

Path Planning for Air-Ground Robot Considering Modal Switching Point Optimization

May 14, 2023
Xiaoyu Wang, Kangyao Huang, Xinyu Zhang, Honglin Sun, Wenzhuo Liu, Huaping Liu, Jun Li, Pingping Lu

Figure 1 for Path Planning for Air-Ground Robot Considering Modal Switching Point Optimization
Figure 2 for Path Planning for Air-Ground Robot Considering Modal Switching Point Optimization
Figure 3 for Path Planning for Air-Ground Robot Considering Modal Switching Point Optimization
Figure 4 for Path Planning for Air-Ground Robot Considering Modal Switching Point Optimization
Viaarxiv icon