Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinguo Zhu

Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks


Dec 02, 2021
Xizhou Zhu, Jinguo Zhu, Hao Li, Xiaoshi Wu, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Xiaohua Wang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Domain Experts Collaborative Learning: Multi-Source Domain Generalization For Person Re-Identification


May 26, 2021
Shijie Yu, Feng Zhu, Dapeng Chen, Rui Zhao, Haobin Chen, Shixiang Tang, Jinguo Zhu, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Layerwise Optimization by Gradient Decomposition for Continual Learning


May 17, 2021
Shixiang Tang, Dapeng Chen, Jinguo Zhu, Shijie Yu, Wanli Ouyang

* cvpr2021 

  Access Paper or Ask Questions

Complementary Relation Contrastive Distillation


Mar 29, 2021
Jinguo Zhu, Shixiang Tang, Dapeng Chen, Shijie Yu, Yakun Liu, Aijun Yang, Mingzhe Rong, Xiaohua Wang

* CVPR2021 Poster 

  Access Paper or Ask Questions