Alert button
Picture for Chong Shen

Chong Shen

Alert button

Precoding and Beamforming Design for Intelligent Reconfigurable Surface-Aided Hybrid Secure Spatial Modulation

Feb 15, 2023
Feng Shu, Lili Yang, Yan Wang, Xuehui Wang, Weiping Shi, Chong Shen, Jiangzhou Wang

Figure 1 for Precoding and Beamforming Design for Intelligent Reconfigurable Surface-Aided Hybrid Secure Spatial Modulation
Figure 2 for Precoding and Beamforming Design for Intelligent Reconfigurable Surface-Aided Hybrid Secure Spatial Modulation
Figure 3 for Precoding and Beamforming Design for Intelligent Reconfigurable Surface-Aided Hybrid Secure Spatial Modulation
Figure 4 for Precoding and Beamforming Design for Intelligent Reconfigurable Surface-Aided Hybrid Secure Spatial Modulation
Viaarxiv icon

Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning

Oct 12, 2021
Shaohua Wu, Xudong Zhao, Tong Yu, Rongguo Zhang, Chong Shen, Hongli Liu, Feng Li, Hong Zhu, Jiangang Luo, Liang Xu, Xuanwei Zhang

Figure 1 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Figure 2 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Figure 3 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Figure 4 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Viaarxiv icon