Alert button
Picture for Chi-Wing Fu

Chi-Wing Fu

Alert button

HandBooster: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Conditional Synthesis and Sampling of Hand-Object Interactions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Hao Xu, Haipeng Li, Yinqiao Wang, Shuaicheng Liu, Chi-Wing Fu

Figure 1 for HandBooster: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Conditional Synthesis and Sampling of Hand-Object Interactions
Figure 2 for HandBooster: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Conditional Synthesis and Sampling of Hand-Object Interactions
Figure 3 for HandBooster: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Conditional Synthesis and Sampling of Hand-Object Interactions
Figure 4 for HandBooster: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Conditional Synthesis and Sampling of Hand-Object Interactions
Viaarxiv icon

CNS-Edit: 3D Shape Editing via Coupled Neural Shape Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Jingyu Hu, Ka-Hei Hui, Zhengzhe Liu, Hao Zhang, Chi-Wing Fu

Viaarxiv icon

SiMA-Hand: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Single-to-Multi-View Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Yinqiao Wang, Hao Xu, Pheng-Ann Heng, Chi-Wing Fu

Figure 1 for SiMA-Hand: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Single-to-Multi-View Adaptation
Figure 2 for SiMA-Hand: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Single-to-Multi-View Adaptation
Figure 3 for SiMA-Hand: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Single-to-Multi-View Adaptation
Figure 4 for SiMA-Hand: Boosting 3D Hand-Mesh Reconstruction by Single-to-Multi-View Adaptation
Viaarxiv icon

Make-A-Shape: a Ten-Million-scale 3D Shape Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2024
Ka-Hei Hui, Aditya Sanghi, Arianna Rampini, Kamal Rahimi Malekshan, Zhengzhe Liu, Hooman Shayani, Chi-Wing Fu

Viaarxiv icon

SKU-Patch: Towards Efficient Instance Segmentation for Unseen Objects in Auto-Store

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2023
Biqi Yang, Weiliang Tang, Xiaojie Gao, Xianzhi Li, Yun-Hui Liu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

Viaarxiv icon

EXIM: A Hybrid Explicit-Implicit Representation for Text-Guided 3D Shape Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Zhengzhe Liu, Jingyu Hu, Ka-Hei Hui, Xiaojuan Qi, Daniel Cohen-Or, Chi-Wing Fu

Figure 1 for EXIM: A Hybrid Explicit-Implicit Representation for Text-Guided 3D Shape Generation
Figure 2 for EXIM: A Hybrid Explicit-Implicit Representation for Text-Guided 3D Shape Generation
Figure 3 for EXIM: A Hybrid Explicit-Implicit Representation for Text-Guided 3D Shape Generation
Figure 4 for EXIM: A Hybrid Explicit-Implicit Representation for Text-Guided 3D Shape Generation
Viaarxiv icon

SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Han Yang, Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Chi-Wing Fu

Figure 1 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Figure 2 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Figure 3 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Figure 4 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Viaarxiv icon

SDF-Pack: Towards Compact Bin Packing with Signed-Distance-Field Minimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Jia-Hui Pan, Ka-Hei Hui, Xiaojie Gao, Shize Zhu, Yun-Hui Liu, Pheng-Ann Heng, Chi-Wing Fu

Figure 1 for SDF-Pack: Towards Compact Bin Packing with Signed-Distance-Field Minimization
Figure 2 for SDF-Pack: Towards Compact Bin Packing with Signed-Distance-Field Minimization
Figure 3 for SDF-Pack: Towards Compact Bin Packing with Signed-Distance-Field Minimization
Figure 4 for SDF-Pack: Towards Compact Bin Packing with Signed-Distance-Field Minimization
Viaarxiv icon

DiffComplete: Diffusion-based Generative 3D Shape Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2023
Ruihang Chu, Enze Xie, Shentong Mo, Zhenguo Li, Matthias Nießner, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

Figure 1 for DiffComplete: Diffusion-based Generative 3D Shape Completion
Figure 2 for DiffComplete: Diffusion-based Generative 3D Shape Completion
Figure 3 for DiffComplete: Diffusion-based Generative 3D Shape Completion
Figure 4 for DiffComplete: Diffusion-based Generative 3D Shape Completion
Viaarxiv icon

CLIPXPlore: Coupled CLIP and Shape Spaces for 3D Shape Exploration

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Jingyu Hu, Ka-Hei Hui, Zhengzhe liu, Hao Zhang, Chi-Wing Fu

Figure 1 for CLIPXPlore: Coupled CLIP and Shape Spaces for 3D Shape Exploration
Figure 2 for CLIPXPlore: Coupled CLIP and Shape Spaces for 3D Shape Exploration
Figure 3 for CLIPXPlore: Coupled CLIP and Shape Spaces for 3D Shape Exploration
Figure 4 for CLIPXPlore: Coupled CLIP and Shape Spaces for 3D Shape Exploration
Viaarxiv icon