Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Modern Augmented Reality: Applications, Trends, and Future Directions


Feb 24, 2022
Shervin Minaee, Xiaodan Liang, Shuicheng Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph


Feb 17, 2022
Han Shi, Jiahui Gao, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Lingpeng Kong, Stephen M. S. Lee, James T. Kwok

Add code

* Accepted by ICLR 2022 (Spotlight) 

   Access Paper or Ask Questions

Wukong: 100 Million Large-scale Chinese Cross-modal Pre-training Dataset and A Foundation Framework


Feb 14, 2022
Jiaxi Gu, Xiaojun Meng, Guansong Lu, Lu Hou, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Wei Zhang, Xin Jiang, Chunjing Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Inter-Channel Correlation for Diversity-preserved KnowledgeDistillation


Feb 08, 2022
Li Liu, Qingle Huang, Sihao Lin, Hongwei Xie, Bing Wang, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Add code

* Accepted by ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Contrastive Instruction-Trajectory Learning for Vision-Language Navigation


Dec 09, 2021
Xiwen Liang, Fengda Zhu, Yi Zhu, Bingqian Lin, Bing Wang, Xiaodan Liang

Add code

* Accepted by AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable Unpaired Virtual Try-On via Patch-Routed Spatially-Adaptive GAN


Nov 20, 2021
Zhenyu Xie, Zaiyu Huang, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Michael Kampffmeyer, Xiaodan Liang

Add code

* 12 pages, 8 figures, 35th Conference on Neural Information Processing Systems 

   Access Paper or Ask Questions

FILIP: Fine-grained Interactive Language-Image Pre-Training


Nov 09, 2021
Lewei Yao, Runhui Huang, Lu Hou, Guansong Lu, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Xin Jiang, Chunjing Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

IconQA: A New Benchmark for Abstract Diagram Understanding and Visual Language Reasoning


Nov 07, 2021
Pan Lu, Liang Qiu, Jiaqi Chen, Tony Xia, Yizhou Zhao, Wei Zhang, Zhou Yu, Xiaodan Liang, Song-Chun Zhu

Add code

* Accepted to NeurIPS 2021 Track on Datasets and Benchmarks, 27 pages, 18 figures, project available at https://iconqa.github.io 

   Access Paper or Ask Questions

<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
>>