Alert button
Picture for Jiaqi Chen

Jiaqi Chen

Alert button

"Where am I?" Scene Retrieval with Language

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Jiaqi Chen, Daniel Barath, Iro Armeni, Marc Pollefeys, Hermann Blum

Viaarxiv icon

Data Interpreter: An LLM Agent For Data Science

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Sirui Hong, Yizhang Lin, Bang Liu, Bangbang Liu, Binhao Wu, Danyang Li, Jiaqi Chen, Jiayi Zhang, Jinlin Wang, Li Zhang, Lingyao Zhang, Min Yang, Mingchen Zhuge, Taicheng Guo, Tuo Zhou, Wei Tao, Wenyi Wang, Xiangru Tang, Xiangtao Lu, Xiawu Zheng, Xinbing Liang, Yaying Fei, Yuheng Cheng, Zongze Xu, Chenglin Wu

Viaarxiv icon

NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Bingqian Lin, Yunshuang Nie, Ziming Wei, Jiaqi Chen, Shikui Ma, Jianhua Han, Hang Xu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Figure 1 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 2 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 3 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 4 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Viaarxiv icon

S-Agents: self-organizing agents in open-ended environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Jiaqi Chen, Yuxian Jiang, Jiachen Lu, Li Zhang

Viaarxiv icon

MapGPT: Map-Guided Prompting for Unified Vision-and-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 14, 2024
Jiaqi Chen, Bingqian Lin, Ran Xu, Zhenhua Chai, Xiaodan Liang, Kwan-Yee K. Wong

Viaarxiv icon

A 3D Mixed Reality Interface for Human-Robot Teaming

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Jiaqi Chen, Boyang Sun, Marc Pollefeys, Hermann Blum

Viaarxiv icon

Generative Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Jiaqi Chen, Jiachen Lu, Xiatian Zhu, Li Zhang

Figure 1 for Generative Semantic Segmentation
Figure 2 for Generative Semantic Segmentation
Figure 3 for Generative Semantic Segmentation
Figure 4 for Generative Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2022
Jiaqi Chen, Tong Li, Jinghui Qin, Pan Lu, Liang Lin, Chongyu Chen, Xiaodan Liang

Figure 1 for UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression
Figure 2 for UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression
Figure 3 for UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression
Figure 4 for UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression
Viaarxiv icon

DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2022
Zeyu Yang, Jiaqi Chen, Zhenwei Miao, Wei Li, Xiatian Zhu, Li Zhang

Figure 1 for DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
Figure 2 for DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
Figure 3 for DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
Figure 4 for DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
Viaarxiv icon

LogicSolver: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Logical Prompt-enhanced Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2022
Zhicheng Yang, Jinghui Qin, Jiaqi Chen, Liang Lin, Xiaodan Liang

Figure 1 for LogicSolver: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Logical Prompt-enhanced Learning
Figure 2 for LogicSolver: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Logical Prompt-enhanced Learning
Figure 3 for LogicSolver: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Logical Prompt-enhanced Learning
Figure 4 for LogicSolver: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Logical Prompt-enhanced Learning
Viaarxiv icon