Alert button
Picture for Haiming Wang

Haiming Wang

Alert button

Sherman

MUSTARD: Mastering Uniform Synthesis of Theorem and Proof Data

Feb 14, 2024
Yinya Huang, Xiaohan Lin, Zhengying Liu, Qingxing Cao, Huajian Xin, Haiming Wang, Zhenguo Li, Linqi Song, Xiaodan Liang

Viaarxiv icon

TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models

Oct 24, 2023
Jing Xiong, Jianhao Shen, Ye Yuan, Haiming Wang, Yichun Yin, Zhengying Liu, Lin Li, Zhijiang Guo, Qingxing Cao, Yinya Huang, Chuanyang Zheng, Xiaodan Liang, Ming Zhang, Qun Liu

Figure 1 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 2 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 3 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 4 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Viaarxiv icon

DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning

Oct 19, 2023
Jing Xiong, Zixuan Li, Chuanyang Zheng, Zhijiang Guo, Yichun Yin, Enze Xie, Zhicheng Yang, Qingxing Cao, Haiming Wang, Xiongwei Han, Jing Tang, Chengming Li, Xiaodan Liang

Figure 1 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 2 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 3 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 4 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Viaarxiv icon

LEGO-Prover: Neural Theorem Proving with Growing Libraries

Oct 12, 2023
Huajian Xin, Haiming Wang, Chuanyang Zheng, Lin Li, Zhengying Liu, Qingxing Cao, Yinya Huang, Jing Xiong, Han Shi, Enze Xie, Jian Yin, Zhenguo Li, Xiaodan Liang, Heng Liao

Figure 1 for LEGO-Prover: Neural Theorem Proving with Growing Libraries
Figure 2 for LEGO-Prover: Neural Theorem Proving with Growing Libraries
Figure 3 for LEGO-Prover: Neural Theorem Proving with Growing Libraries
Figure 4 for LEGO-Prover: Neural Theorem Proving with Growing Libraries
Viaarxiv icon

Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving

Oct 07, 2023
Chuanyang Zheng, Haiming Wang, Enze Xie, Zhengying Liu, Jiankai Sun, Huajian Xin, Jianhao Shen, Zhenguo Li, Yu Li

Figure 1 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Figure 2 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Figure 3 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Figure 4 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Viaarxiv icon

FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving

Sep 08, 2023
Chengwu Liu, Jianhao Shen, Huajian Xin, Zhengying Liu, Ye Yuan, Haiming Wang, Wei Ju, Chuanyang Zheng, Yichun Yin, Lin Li, Ming Zhang, Qun Liu

Figure 1 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 2 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 3 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 4 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Viaarxiv icon

On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds

Feb 28, 2023
Cheng-Xiang Wang, Xiaohu You, Xiqi Gao, Xiuming Zhu, Zixin Li, Chuan Zhang, Haiming Wang, Yongming Huang, Yunfei Chen, Harald Haas, John S. Thompson, Erik G. Larsson, Marco Di Renzo, Wen Tong, Peiying Zhu, Xuemin, Shen, H. Vincent Poor, Lajos Hanzo

Figure 1 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Figure 2 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Figure 3 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Figure 4 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Viaarxiv icon