Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Wukong-Reader: Multi-modal Pre-training for Fine-grained Visual Document Understanding


Dec 19, 2022
Haoli Bai, Zhiguang Liu, Xiaojun Meng, Wentao Li, Shuang Liu, Nian Xie, Rongfu Zheng, Liangwei Wang, Lu Hou, Jiansheng Wei, Xin Jiang, Qun Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Low-Precision Training for Embeddings in Click-Through Rate Prediction


Dec 12, 2022
Shiwei Li, Huifeng Guo, Lu Hou, Wei Zhang, Xing Tang, Ruiming Tang, Rui Zhang, Ruixuan Li

Add code

* Accepted by AAAI2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Enabling Multimodal Generation on CLIP via Vision-Language Knowledge Distillation


Mar 30, 2022
Wenliang Dai, Lu Hou, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Pascale Fung

Add code

* Accepted to ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Compression of Generative Pre-trained Language Models via Quantization


Mar 21, 2022
Chaofan Tao, Lu Hou, Wei Zhang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Ping Luo, Ngai Wong

Add code

* ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Wukong: 100 Million Large-scale Chinese Cross-modal Pre-training Dataset and A Foundation Framework


Mar 10, 2022
Jiaxi Gu, Xiaojun Meng, Guansong Lu, Lu Hou, Minzhe Niu, Xiaodan Liang, Lewei Yao, Runhui Huang, Wei Zhang, Xin Jiang, Chunjing Xu, Hang Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FILIP: Fine-grained Interactive Language-Image Pre-Training


Nov 09, 2021
Lewei Yao, Runhui Huang, Lu Hou, Guansong Lu, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Xin Jiang, Chunjing Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language Models


Sep 30, 2021
Haoli Bai, Lu Hou, Lifeng Shang, Xin Jiang, Irwin King, Michael R. Lyu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improved OOD Generalization via Adversarial Training and Pre-training


May 24, 2021
Mingyang Yi, Lu Hou, Jiacheng Sun, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhi-Ming Ma

Add code

* published in ICML2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>