Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yichi Zhang

Uncertainty-Guided Mutual Consistency Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation


Dec 05, 2021
Yichi Zhang, Qingcheng Liao, Rushi Jiao, Jicong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

PokeBNN: A Binary Pursuit of Lightweight Accuracy


Nov 30, 2021
Yichi Zhang, Zhiru Zhang, Lukasz Lew


  Access Paper or Ask Questions

Bridge the Gap Between CV and NLP! A Gradient-based Textual Adversarial Attack Framework


Nov 16, 2021
Lifan Yuan, Yichi Zhang, Yangyi Chen, Wei Wei

* Work on progress 

  Access Paper or Ask Questions

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet Competition


Oct 25, 2021
Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Fangcheng Liu, Chao Zhang, Hongyang Zhang, Yichi Zhang, Shilong Liu, Chang Liu, Wenzhao Xiang, Yajie Wang, Huipeng Zhou, Haoran Lyu, Yidan Xu, Zixuan Xu, Taoyu Zhu, Wenjun Li, Xianfeng Gao, Guoqiu Wang, Huanqian Yan, Ying Guo, Chaoning Zhang, Zheng Fang, Yang Wang, Bingyang Fu, Yunfei Zheng, Yekui Wang, Haorong Luo, Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Contour for Object Detection


Sep 30, 2021
Yichi Zhang, Zijian Zhu, Xiao Yang, Jun Zhu

* Accepted by ICML2021 Workshop on Adversarial Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

BulletTrain: Accelerating Robust Neural Network Training via Boundary Example Mining


Sep 29, 2021
Weizhe Hua, Yichi Zhang, Chuan Guo, Zhiru Zhang, G. Edward Suh


  Access Paper or Ask Questions

Tiered Reasoning for Intuitive Physics: Toward Verifiable Commonsense Language Understanding


Sep 10, 2021
Shane Storks, Qiaozi Gao, Yichi Zhang, Joyce Chai

* Accepted to Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning methods for automatic evaluation of delayed enhancement-MRI. The results of the EMIDEC challenge


Aug 10, 2021
Alain Lalande, Zhihao Chen, Thibaut Pommier, Thomas Decourselle, Abdul Qayyum, Michel Salomon, Dominique Ginhac, Youssef Skandarani, Arnaud Boucher, Khawla Brahim, Marleen de Bruijne, Robin Camarasa, Teresa M. Correia, Xue Feng, Kibrom B. Girum, Anja Hennemuth, Markus Huellebrand, Raabid Hussain, Matthias Ivantsits, Jun Ma, Craig Meyer, Rishabh Sharma, Jixi Shi, Nikolaos V. Tsekos, Marta Varela, Xiyue Wang, Sen Yang, Hannu Zhang, Yichi Zhang, Yuncheng Zhou, Xiahai Zhuang, Raphael Couturier, Fabrice Meriaudeau

* Submitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

U-Net-and-a-half: Convolutional network for biomedical image segmentation using multiple expert-driven annotations


Aug 10, 2021
Yichi Zhang, Jesper Kers, Clarissa A. Cassol, Joris J. Roelofs, Najia Idrees, Alik Farber, Samir Haroon, Kevin P. Daly, Suvranu Ganguli, Vipul C. Chitalia, Vijaya B. Kolachalama

* https://github.com/vkola-lab/unaah 

  Access Paper or Ask Questions

Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-modal Pretraining


Aug 09, 2021
Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable and Low-Resource Entity Matching via Decoupling Feature Learning from Decision Making


Jun 08, 2021
Zijun Yao, Chengjiang Li, Tiansi Dong, Xin Lv, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li, Yichi Zhang, Zelin Dai


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Task Learning from Language Instructions with Unified Transformers and Self-Monitoring


Jun 07, 2021
Yichi Zhang, Joyce Chai

* Accepted by ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph


Apr 30, 2021
Chi-Man Wong, Fan Feng, Wen Zhang, Chi-Man Vong, Hui Chen, Yichi Zhang, Peng He, Huan Chen, Kun Zhao, Huajun Chen

* Paper is accepted by ICDE2021 industry track 

  Access Paper or Ask Questions

Is Multi-Hop Reasoning Really Explainable? Towards Benchmarking Reasoning Interpretability


Apr 14, 2021
Xin Lv, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Yichi Zhang, Zelin Dai


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial and Contrastive Variational Autoencoder for Sequential Recommendation


Mar 19, 2021
Zhe Xie, Chengxuan Liu, Yichi Zhang, Hongtao Lu, Dong Wang, Yue Ding

* 11 pages, WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Task Mutual Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation


Mar 08, 2021
Yichi Zhang, Jicong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Consistency of random-walk based network embedding algorithms


Jan 18, 2021
Yichi Zhang, Minh Tang


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Shared Knowledge from Non-COVID Lesions for Annotation-Efficient COVID-19 CT Lung Infection Segmentation


Dec 31, 2020
Yichi Zhang, Qingcheng Liao, Lin Yuan, He Zhu, Jiezhen Xing, Jicong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Convolutional Neural Network for Automatic Myocardial Infarction Segmentation from Delayed-Enhancement Cardiac MRI


Dec 28, 2020
Yichi Zhang

* MICCAI 2020 STACOM Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

FracBNN: Accurate and FPGA-Efficient Binary Neural Networks with Fractional Activations


Dec 22, 2020
Yichi Zhang, Junhao Pan, Xinheng Liu, Hongzheng Chen, Deming Chen, Zhiru Zhang

* Published at the 29th ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays (FPGA 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning: Trading Exactness for Generalization


Dec 15, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning:Trading Exactness for Generalization


Dec 04, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation A Solved Problem?


Oct 28, 2020
Jun Ma, Yao Zhang, Song Gu, Yichi Zhang, Cheng Zhu, Qiyuan Wang, Xin Liu, Xingle An, Cheng Ge, Shucheng Cao, Qi Zhang, Shangqing Liu, Yunpeng Wang, Yuhui Li, Congcong Wang, Jian He, Xiaoping Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Probabilistic End-To-End Task-Oriented Dialog Model with Latent Belief States towards Semi-Supervised Learning


Oct 13, 2020
Yichi Zhang, Zhijian Ou, Huixin Wang, Junlan Feng

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Efficient Volumetric Medical Image Segmentation Using 2.5D Method: An Empirical Study


Oct 13, 2020
Yichi Zhang, Qingcheng Liao, Jicong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Anticipation and Completion for Multi-Hop Reasoning over Sparse Knowledge Graph


Oct 05, 2020
Xin Lv, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Wei Zhang, Yichi Zhang, Hao Kong, Suhui Wu


  Access Paper or Ask Questions