Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Zhang

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images


Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Poison Ink: Robust and Invisible Backdoor Attack


Aug 14, 2021
Jie Zhang, Dongdong Chen, Jing Liao, Qidong Huang, Gang Hua, Weiming Zhang, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Meta Gradient Adversarial Attack


Aug 10, 2021
Zheng Yuan, Jie Zhang, Yunpei Jia, Chuanqi Tan, Tao Xue, Shiguang Shan

* 13 pages, 2 figures, 12 tables. Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Structure Consistency for Deep Model Watermarking


Aug 05, 2021
Jie Zhang, Dongdong Chen, Jing Liao, Han Fang, Zehua Ma, Weiming Zhang, Gang Hua, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Locality-aware Channel-wise Dropout for Occluded Face Recognition


Jul 20, 2021
Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xiao Liu, Zhongqin Wu, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Impact of Rotary-Wing UAV Wobbling on Millimeter-wave Air-to-Ground Wireless Channel


Jul 14, 2021
Songjiang Yang, Zitian Zhang, Jiliang Zhang, Jie Zhang


  Access Paper or Ask Questions

SelfCF: A Simple Framework for Self-supervised Collaborative Filtering


Jul 07, 2021
Xin Zhou, Aixin Sun, Yong Liu, Jie Zhang, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

CT Image Harmonization for Enhancing Radiomics Studies


Jul 03, 2021
Md Selim, Jie Zhang, Baowei Fei, Guo-Qiang Zhang, Jin Chen


  Access Paper or Ask Questions

From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques


Jul 02, 2021
Zhiyuan Wang, Haoyi Xiong, Jie Zhang, Sijia Yang, Mehdi Boukhechba, Laura E. Barnes, Daqing Zhang

* Submitted to a journal for review 

  Access Paper or Ask Questions

MFR 2021: Masked Face Recognition Competition


Jun 29, 2021
Fadi Boutros, Naser Damer, Jan Niklas Kolf, Kiran Raja, Florian Kirchbuchner, Raghavendra Ramachandra, Arjan Kuijper, Pengcheng Fang, Chao Zhang, Fei Wang, David Montero, Naiara Aginako, Basilio Sierra, Marcos Nieto, Mustafa Ekrem Erakin, Ugur Demir, Hazim Kemal, Ekenel, Asaki Kataoka, Kohei Ichikawa, Shizuma Kubo, Jie Zhang, Mingjie He, Dan Han, Shiguang Shan, Klemen Grm, Vitomir Štruc, Sachith Seneviratne, Nuran Kasthuriarachchi, Sanka Rasnayaka, Pedro C. Neto, Ana F. Sequeira, Joao Ribeiro Pinto, Mohsen Saffari, Jaime S. Cardoso

* Accepted at International Join Conference on Biometrics (IJCB 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Sparse Expert Models and Beyond


Jun 14, 2021
An Yang, Junyang Lin, Rui Men, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Jiamang Wang, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

HINet: Half Instance Normalization Network for Image Restoration


May 13, 2021
Liangyu Chen, Xin Lu, Jie Zhang, Xiaojie Chu, Chengpeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Reversible Watermarking in Deep Convolutional Neural Networks for Integrity Authentication


Apr 09, 2021
Xiquan Guan, Huamin Feng, Weiming Zhang, Hang Zhou, Jie Zhang, Nenghai Yu

* Accepted to ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images


Apr 05, 2021
Yunhe Gao, Rui Huang, Yiwei Yang, Jie Zhang, Kainan Shao, Changjuan Tao, Yuanyuan Chen, Dimitris N. Metaxas, Hongsheng Li, Ming Chen

* Accepted by Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Model Intellectual Property Protection via Deep Watermarking


Mar 08, 2021
Jie Zhang, Dongdong Chen, Jing Liao, Weiming Zhang, Huamin Feng, Gang Hua, Nenghai Yu

* To appear at TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Multi-step Prediction of Influenza Outbreaks


Feb 16, 2021
Jie Zhang, Kazumitsu Nawata, Hongyan Wu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Virtual Graph Significance Networks for Predicting Influenza


Feb 16, 2021
Jie Zhang, Pengfei Zhou, Hongyan Wu


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Path-Free Representation Learning on Heterogeneous Networks


Feb 16, 2021
Jie Zhang, Jinru Ding, Suyuan Liu, Hongyan Wu


  Access Paper or Ask Questions

BridgeDPI: A Novel Graph Neural Network for Predicting Drug-Protein Interactions


Jan 29, 2021
Yifan Wu, Min Gao, Min Zeng, Feiyang Chen, Min Li, Jie Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multiclass Spinal Cord Tumor Segmentation on MRI with Deep Learning


Jan 14, 2021
Andreanne Lemay, Charley Gros, Zhizheng Zhuo, Jie Zhang, Yunyun Duan, Julien Cohen-Adad, Yaou Liu


  Access Paper or Ask Questions

TGCN: Time Domain Graph Convolutional Network for Multiple Objects Tracking


Jan 06, 2021
Jie Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Decoder Attention Model with Embedding Glimpse for Solving Vehicle Routing Problems


Dec 19, 2020
Liang Xin, Wen Song, Zhiguang Cao, Jie Zhang

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Attributes Aware Face Generation with Generative Adversarial Networks


Dec 03, 2020
Zheng Yuan, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 8 pages, 5 figures, 3 tables. Accepted by ICPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Delayed Feedback Modeling for the Entire Space Conversion Rate Prediction


Nov 24, 2020
Yanshi Wang, Jie Zhang, Qing Da, Anxiang Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Digital Twins: State of the Art Theory and Practice, Challenges, and Open Research Questions


Nov 06, 2020
Angira Sharma, Edward Kosasih, Jie Zhang, Alexandra Brintrup, Anisoara Calinescu


  Access Paper or Ask Questions

Passport-aware Normalization for Deep Model Protection


Nov 03, 2020
Jie Zhang, Dongdong Chen, Jing Liao, Weiming Zhang, Gang Hua, Nenghai Yu

* Fix typo error. To Appear in NeurIPs 2020, code at "https://github.com/ZJZAC/Passport-aware-Normalization

  Access Paper or Ask Questions