Alert button
Picture for Zhen Dong

Zhen Dong

Alert button

Magic-Me: Identity-Specific Video Customized Diffusion

Feb 14, 2024
Ze Ma, Daquan Zhou, Chun-Hsiao Yeh, Xue-She Wang, Xiuyu Li, Huanrui Yang, Zhen Dong, Kurt Keutzer, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

DeepAAT: Deep Automated Aerial Triangulation for Fast UAV-based Mapping

Feb 02, 2024
Zequan Chen, Jianping Li, Qusheng Li, Bisheng Yang, Zhen Dong

Viaarxiv icon

Efficient Deweather Mixture-of-Experts with Uncertainty-aware Feature-wise Linear Modulation

Dec 27, 2023
Rongyu Zhang, Yulin Luo, Jiaming Liu, Huanrui Yang, Zhen Dong, Denis Gudovskiy, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Kurt Keutzer, Yuan Du, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Split-Ensemble: Efficient OOD-aware Ensemble via Task and Model Splitting

Dec 14, 2023
Anthony Chen, Huanrui Yang, Yulu Gan, Denis A Gudovskiy, Zhen Dong, Haofan Wang, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Shanghang Zhang, Kurt Keutzer

Viaarxiv icon

Enhancing Robot Program Synthesis Through Environmental Context

Dec 13, 2023
Tianyi Chen, Qidi Wang, Zhen Dong, Liwei Shen, Xin Peng

Figure 1 for Enhancing Robot Program Synthesis Through Environmental Context
Figure 2 for Enhancing Robot Program Synthesis Through Environmental Context
Figure 3 for Enhancing Robot Program Synthesis Through Environmental Context
Figure 4 for Enhancing Robot Program Synthesis Through Environmental Context
Viaarxiv icon

SparseDC: Depth Completion from sparse and non-uniform inputs

Nov 30, 2023
Chen Long, Wenxiao Zhang, Zhe Chen, Haiping Wang, Yuan Liu, Zhen Cao, Zhen Dong, Bisheng Yang

Figure 1 for SparseDC: Depth Completion from sparse and non-uniform inputs
Figure 2 for SparseDC: Depth Completion from sparse and non-uniform inputs
Figure 3 for SparseDC: Depth Completion from sparse and non-uniform inputs
Figure 4 for SparseDC: Depth Completion from sparse and non-uniform inputs
Viaarxiv icon

Mobile-Seed: Joint Semantic Segmentation and Boundary Detection for Mobile Robots

Nov 23, 2023
Youqi Liao, Shuhao Kang, Jianping Li, Yang Liu, Yun Liu, Zhen Dong, Bisheng Yang, Xieyuanli Chen

Viaarxiv icon

MAgIC: Investigation of Large Language Model Powered Multi-Agent in Cognition, Adaptability, Rationality and Collaboration

Nov 16, 2023
Lin Xu, Zhiyuan Hu, Daquan Zhou, Hongyu Ren, Zhen Dong, Kurt Keutzer, See Kiong Ng, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

EPIM: Efficient Processing-In-Memory Accelerators based on Epitome

Nov 12, 2023
Chenyu Wang, Zhen Dong, Daquan Zhou, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Jiashi Feng, Kurt Keutzer

Viaarxiv icon