Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pheng-Ann Heng

Deep Texture-Aware Features for Camouflaged Object Detection


Feb 05, 2021
Jingjing Ren, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Xuemiao Xu, Yangyang Xu, Weiming Wang, Zijun Deng, Pheng-Ann Heng


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Teacher++: Exploiting Intra-domain and Inter-domain Knowledge with Reliable Transfer for Cardiac Segmentation


Jan 07, 2021
Kang Li, Shujun Wang, Lequan Yu, Pheng-Ann Heng

* Accepted by TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Class-Conditional Assumption: A Primary Attempt to Combat Instance-Dependent Label Noise


Dec 10, 2020
Pengfei Chen, Junjie Ye, Guangyong Chen, Jingwei Zhao, Pheng-Ann Heng

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robustness of Accuracy Metric and its Inspirations in Learning with Noisy Labels


Dec 08, 2020
Pengfei Chen, Junjie Ye, Guangyong Chen, Jingwei Zhao, Pheng-Ann Heng

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Graph Learning on Visual and Kinematics Embeddings for Accurate Gesture Recognition in Robotic Surgery


Nov 03, 2020
Yong-Hao Long, Jie-Ying Wu, Bo Lu, Yue-Ming Jin, Mathias Unberath, Yun-Hui Liu, Pheng-Ann Heng, Qi Dou


  Access Paper or Ask Questions

DoFE: Domain-oriented Feature Embedding for Generalizable Fundus Image Segmentation on Unseen Datasets


Oct 13, 2020
Shujun Wang, Lequan Yu, Kang Li, Xin Yang, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* Accepted at IEEE-TMI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Cross-modality Medical Image Segmentation with Online Mutual Knowledge Distillation


Oct 04, 2020
Kang Li, Lequan Yu, Shujun Wang, Pheng-Ann Heng

* AAAI 2020 
* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Semi-supervised Knowledge Distillation for Overlapping Cervical Cell Instance Segmentation


Jul 21, 2020
Yanning Zhou, Hao Chen, Huangjing Lin, Pheng-Ann Heng

* to appear at MICCAI2020, supplementary material attached 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Extrinsic and Intrinsic Supervisions for Domain Generalization


Jul 18, 2020
Shujun Wang, Lequan Yu, Caizi Li, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* Accepted at ECCV 2020. Code is available at https://github.com/EmmaW8/EISNet 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Teacher: Integrating Intra-domain and Inter-domain Teachers for Annotation-efficient Cardiac Segmentation


Jul 13, 2020
Kang Li, Shujun Wang, Lequan Yu, Pheng-Ann Heng

* Accepted at MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Motion Flows for Semi-supervised Instrument Segmentation from Robotic Surgical Video


Jul 06, 2020
Zixu Zhao, Yueming Jin, Xiaojie Gao, Qi Dou, Pheng-Ann Heng

* Accepted for MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Shape-aware Meta-learning for Generalizing Prostate MRI Segmentation to Unseen Domains


Jul 04, 2020
Quande Liu, Qi Dou, Pheng-Ann Heng

* Early accepted by MICCAI 2020; code and dataset are available at https://github.com/liuquande/SAML 

  Access Paper or Ask Questions

A Learning-Driven Framework with Spatial Optimization For Surgical Suture Thread Reconstruction and Autonomous Grasping Under Multiple Topologies and Environmental Noises


Jul 02, 2020
Bo Lu, Wei Chen, Yue-Ming Jin, Dandan Zhang, Qi Dou, Henry K. Chu, Pheng-Ann Heng, Yun-Hui Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Mining External Imperfect Data for Chest X-ray Disease Screening


Jun 06, 2020
Luyang Luo, Lequan Yu, Hao Chen, Quande Liu, Xi Wang, Jiaqi Xu, Pheng-Ann Heng

* Accepted to IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Attention for Automatic Segmentation of Whole Fetal Head in Prenatal Ultrasound Volumes


Apr 28, 2020
Xin Yang, Xu Wang, Yi Wang, Haoran Dou, Shengli Li, Huaxuan Wen, Yi Lin, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* Accepted by Computer Methods and Programs in Biomedicine 

  Access Paper or Ask Questions

LRTD: Long-Range Temporal Dependency based Active Learning for Surgical Workflow Recognition


Apr 23, 2020
Xueying Shi, Yueming Jin, Qi Dou, Pheng-Ann Heng

* Accepted as a conference paper in IPCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Medical Instrument Segmentation Challenge 2019


Mar 23, 2020
Tobias Ross, Annika Reinke, Peter M. Full, Martin Wagner, Hannes Kenngott, Martin Apitz, Hellena Hempe, Diana Mindroc Filimon, Patrick Scholz, Thuy Nuong Tran, Pierangela Bruno, Pablo Arbeláez, Gui-Bin Bian, Sebastian Bodenstedt, Jon Lindström Bolmgren, Laura Bravo-Sánchez, Hua-Bin Chen, Cristina González, Dong Guo, Pål Halvorsen, Pheng-Ann Heng, Enes Hosgor, Zeng-Guang Hou, Fabian Isensee, Debesh Jha, Tingting Jiang, Yueming Jin, Kadir Kirtac, Sabrina Kletz, Stefan Leger, Zhixuan Li, Klaus H. Maier-Hein, Zhen-Liang Ni, Michael A. Riegler, Klaus Schoeffmann, Ruohua Shi, Stefanie Speidel, Michael Stenzel, Isabell Twick, Gutai Wang, Jiacheng Wang, Liansheng Wang, Lu Wang, Yujie Zhang, Yan-Jie Zhou, Lei Zhu, Manuel Wiesenfarth, Annette Kopp-Schneider, Beat P. Müller-Stich, Lena Maier-Hein

* A pre-print 

  Access Paper or Ask Questions

PointAugment: an Auto-Augmentation Framework for Point Cloud Classification


Mar 20, 2020
Ruihui Li, Xianzhi Li, Pheng-Ann Heng, Chi-Wing Fu

* Camera-Ready Version for CVPR 2020 (Oral); code is https://github.com/liruihui/PointAugment/ 

  Access Paper or Ask Questions

A Rotation-Invariant Framework for Deep Point Cloud Analysis


Mar 16, 2020
Xianzhi Li, Ruihui Li, Guangyong Chen, Chi-Wing Fu, Daniel Cohen-Or, Pheng-Ann Heng


  Access Paper or Ask Questions

Robust Multimodal Brain Tumor Segmentation via Feature Disentanglement and Gated Fusion


Feb 22, 2020
Cheng Chen, Qi Dou, Yueming Jin, Hao Chen, Jing Qin, Pheng-Ann Heng

* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Gesture Recognition in Robot-assisted Surgery with Reinforcement Learning and Tree Search


Feb 20, 2020
Xiaojie Gao, Yueming Jin, Qi Dou, Pheng-Ann Heng

* Accepted as a conference paper in ICRA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Instance Shadow Detection


Nov 16, 2019
Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Qiong Wang, Pheng-Ann Heng, Chi-Wing Fu


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Shadow Detection: A New Benchmark Dataset for Complex World


Nov 16, 2019
Xiaowei Hu, Tianyu Wang, Chi-Wing Fu, Yitong Jiang, Qiong Wang, Pheng-Ann Heng


  Access Paper or Ask Questions

CANet: Cross-disease Attention Network for Joint Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema Grading


Nov 04, 2019
Xiaomeng Li, Xiaowei Hu, Lequan Yu, Lei Zhu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* IEEE Transactions on Medical Imaging; code is at https://github.com/xmengli999/CANet 

  Access Paper or Ask Questions

FetusMap: Fetal Pose Estimation in 3D Ultrasound


Oct 11, 2019
Xin Yang, Wenlong Shi, Haoran Dou, Jikuan Qian, Yi Wang, Wufeng Xue, Shengli Li, Dong Ni, Pheng-Ann Heng

* 9 pages, 6 figures, 2 tables. Accepted by MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Agent with Warm Start and Active Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound


Oct 10, 2019
Haoran Dou, Xin Yang, Jikuan Qian, Wufeng Xue, Hao Qin, Xu Wang, Lequan Yu, Shujun Wang, Yi Xiong, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* 9 pages, 5 figures, 1 table. Accepted by MICCAI 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions