Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei-Qiang Zhang

Full Attention Bidirectional Deep Learning Structure for Single Channel Speech Enhancement


Aug 27, 2021
Yuzi Yan, Wei-Qiang Zhang, Michael T. Johnson

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AdaSpeech 3: Adaptive Text to Speech for Spontaneous Style


Jul 06, 2021
Yuzi Yan, Xu Tan, Bohan Li, Guangyan Zhang, Tao Qin, Sheng Zhao, Yuan Shen, Wei-Qiang Zhang, Tie-Yan Liu

* Accepted by INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DeepRapper: Neural Rap Generation with Rhyme and Rhythm Modeling


Jul 05, 2021
Lanqing Xue, Kaitao Song, Duocai Wu, Xu Tan, Nevin L. Zhang, Tao Qin, Wei-Qiang Zhang, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio


Jun 13, 2021
Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan


  Access Paper or Ask Questions

THUEE system description for NIST 2019 SRE CTS Challenge


Dec 25, 2019
Yi Liu, Tianyu Liang, Can Xu, Xianwei Zhang, Xianhong Chen, Wei-Qiang Zhang, Liang He, Dandan song, Ruyun Li, Yangcheng Wu, Peng Ouyang, Shouyi Yin

* This is the system description of THUEE submitted to NIST SRE 2019 

  Access Paper or Ask Questions

SAM-GCNN: A Gated Convolutional Neural Network with Segment-Level Attention Mechanism for Home Activity Monitoring


Oct 03, 2018
Yu-Han Shen, Ke-Xin He, Wei-Qiang Zhang

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions