Alert button
Picture for Yu Pan

Yu Pan

Alert button

Understanding the Training and Generalization of Pretrained Transformer for Sequential Decision Making

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2024
Hanzhao Wang, Yu Pan, Fupeng Sun, Shang Liu, Kalyan Talluri, Guanting Chen, Xiaocheng Li

Viaarxiv icon

GGAvatar: Geometric Adjustment of Gaussian Head Avatar

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2024
Xinyang Li, Jiaxin Wang, Yixin Xuan, Gongxin Yao, Yu Pan

Viaarxiv icon

GMP-ATL: Gender-augmented Multi-scale Pseudo-label Enhanced Adaptive Transfer Learning for Speech Emotion Recognition via HuBERT

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2024
Yu Pan, Yuguang Yang, Heng Lu, Lei Ma, Jianjun Zhao

Viaarxiv icon

DPGAN: A Dual-Path Generative Adversarial Network for Missing Data Imputation in Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Xindi Zheng, Yuwei Wu, Yu Pan, Wanyu Lin, Lei Ma, Jianjun Zhao

Viaarxiv icon

Uncertainty Estimation and Quantification for LLMs: A Simple Supervised Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Linyu Liu, Yu Pan, Xiaocheng Li, Guanting Chen

Viaarxiv icon

PromptCodec: High-Fidelity Neural Speech Codec using Disentangled Representation Learning based Adaptive Feature-aware Prompt Encoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Yu Pan, Lei Ma, Jianjun Zhao

Viaarxiv icon

Cumulative Distribution Function based General Temporal Point Processes

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Maolin Wang, Yu Pan, Zenglin Xu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Yiqi Wang, Zitao Liu, Langming Liu

Viaarxiv icon

Preparing Lessons for Progressive Training on Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Jiaxin Shi, Zenglin Xu, Ming Zhang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Zenglin Xu, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Figure 1 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Figure 2 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Figure 3 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Figure 4 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Viaarxiv icon

A Neural Tangent Kernel View on Federated Averaging for Deep Linear Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Xin Liu, Dazhi Zhan, Wei Tao, Xin Ma, Yu Pan, Yu Ding, Zhisong Pan

Viaarxiv icon