Alert button
Picture for Guanbo Wang

Guanbo Wang

Alert button

Structured Learning in Time-dependent Cox Models

Jun 21, 2023
Guanbo Wang, Yi Lian, Archer Y. Yang, Robert W. Platt, Rui Wang, Sylvie Perreault, Marc Dorais, Mireille E. Schnitzer

Figure 1 for Structured Learning in Time-dependent Cox Models
Figure 2 for Structured Learning in Time-dependent Cox Models
Figure 3 for Structured Learning in Time-dependent Cox Models
Figure 4 for Structured Learning in Time-dependent Cox Models
Viaarxiv icon

CLARE: Conservative Model-Based Reward Learning for Offline Inverse Reinforcement Learning

Feb 21, 2023
Sheng Yue, Guanbo Wang, Wei Shao, Zhaofeng Zhang, Sen Lin, Ju Ren, Junshan Zhang

Figure 1 for CLARE: Conservative Model-Based Reward Learning for Offline Inverse Reinforcement Learning
Figure 2 for CLARE: Conservative Model-Based Reward Learning for Offline Inverse Reinforcement Learning
Figure 3 for CLARE: Conservative Model-Based Reward Learning for Offline Inverse Reinforcement Learning
Figure 4 for CLARE: Conservative Model-Based Reward Learning for Offline Inverse Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Multi-Phase EMTR-based Fault Location Method Using Direct Convolution Considering Frequency-Dependent Parameters and Lossy Ground

Dec 29, 2022
Guanbo Wang, Chijie Zhuang

Figure 1 for Multi-Phase EMTR-based Fault Location Method Using Direct Convolution Considering Frequency-Dependent Parameters and Lossy Ground
Figure 2 for Multi-Phase EMTR-based Fault Location Method Using Direct Convolution Considering Frequency-Dependent Parameters and Lossy Ground
Figure 3 for Multi-Phase EMTR-based Fault Location Method Using Direct Convolution Considering Frequency-Dependent Parameters and Lossy Ground
Figure 4 for Multi-Phase EMTR-based Fault Location Method Using Direct Convolution Considering Frequency-Dependent Parameters and Lossy Ground
Viaarxiv icon

A Fault Location Method Using Direct Convolution: Electromagnetic Time Reversal or Not Reversal

Nov 27, 2021
Guanbo Wang, Chijie Zhuang

Figure 1 for A Fault Location Method Using Direct Convolution: Electromagnetic Time Reversal or Not Reversal
Figure 2 for A Fault Location Method Using Direct Convolution: Electromagnetic Time Reversal or Not Reversal
Figure 3 for A Fault Location Method Using Direct Convolution: Electromagnetic Time Reversal or Not Reversal
Figure 4 for A Fault Location Method Using Direct Convolution: Electromagnetic Time Reversal or Not Reversal
Viaarxiv icon

GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio

Jun 13, 2021
Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan

Figure 1 for GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio
Figure 2 for GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio
Figure 3 for GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio
Figure 4 for GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio
Viaarxiv icon