Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

RetroGraph: Retrosynthetic Planning with Graph SearchShufang Xie , Rui Yan , Peng Han , Yingce Xia , Lijun Wu , Chenjuan Guo , Bin Yang , Tao Qin

* KDD2022 

   Access Paper or Ask Questions

Egocentric Video-Language PretrainingKevin Qinghong Lin , Alex Jinpeng Wang , Mattia Soldan , Michael Wray , Rui Yan , Eric Zhongcong Xu , Difei Gao , Rongcheng Tu , Wenzhe Zhao , Weijie Kong , Chengfei Cai , Hongfa Wang , Dima Damen , Bernard Ghanem , Wei Liu , Mike Zheng Shou

* Preprint. 22 pages, 13 figures, 11 tables. Code: https://github.com/showlab/EgoVLP 

   Access Paper or Ask Questions

Keywords and Instances: A Hierarchical Contrastive Learning Framework Unifying Hybrid Granularities for Text GenerationMingzhe Li , XieXiong Lin , Xiuying Chen , Jinxiong Chang , Qishen Zhang , Feng Wang , Taifeng Wang , Zhongyi Liu , Wei Chu , Dongyan Zhao , Rui Yan

* Accepted by ACL2022 

   Access Paper or Ask Questions

Target-aware Abstractive Related Work Generation with Contrastive LearningXiuying Chen , Hind Alamro , Mingzhe Li , Shen Gao , Rui Yan , Xin Gao , Xiangliang Zhang

* 11 pages, 7 figures, SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Label-Efficient Self-Supervised Federated Learning for Tackling Data Heterogeneity in Medical ImagingRui Yan , Liangqiong Qu , Qingyue Wei , Shih-Cheng Huang , Liyue Shen , Daniel Rubin , Lei Xing , Yuyin Zhou

* Code and trained models are available at: https://github.com/rui-yan/SSL-FL 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Lossless ANN-SNN Conversion under Ultra-Low Latency with Dual-Phase OptimizationZiming Wang , Shuang Lian , Yuhao Zhang , Xiaoxin Cui , Rui Yan , Huajin Tang


   Access Paper or Ask Questions

OTExtSum: Extractive Text Summarisation with Optimal TransportPeggy Tang , Kun Hu , Rui Yan , Lei Zhang , Junbin Gao , Zhiyong Wang

* Findings of NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Time Domain Adversarial Voice Conversion for ADD 2022Cheng Wen , Tingwei Guo , Xingjun Tan , Rui Yan , Shuran Zhou , Chuandong Xie , Wei Zou , Xiangang Li

* Accepted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Audio Deep Fake Detection System with Neural Stitching for ADD 2022Rui Yan , Cheng Wen , Shuran Zhou , Tingwei Guo , Wei Zou , Xiangang Li

* Accepted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

GNN-encoder: Learning a Dual-encoder Architecture via Graph Neural Networks for Passage RetrievalJiduan Liu , Jiahao Liu , Yang Yang , Jingang Wang , Wei Wu , Dongyan Zhao , Rui Yan

* 11 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>