Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuchen Yuan

PointTrack++ for Effective Online Multi-Object Tracking and Segmentation


Jul 03, 2020
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiao Tan, Wei Yang, Xiangbo Su, Yuchen Yuan, Hongwu Zhang, Shilei Wen, Errui Ding, Liusheng Huang

* CVPR2020 MOTS Challenge Winner. PointTrack++ ranks first on KITTI MOTS (http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_mots.php

  Access Paper or Ask Questions

Perspective-Guided Convolution Networks for Crowd Counting


Sep 16, 2019
Zhaoyi Yan, Yuchen Yuan, Wangmeng Zuo, Xiao Tan, Yezhen Wang, Shilei Wen, Errui Ding

* ICCV 2019 
* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Recognizing Part Attributes with Insufficient Data


Aug 13, 2019
Xiangyun Zhao, Yi Yang, Feng Zhou, Xiao Tan, Yuchen Yuan, Yingze Bao, Ying Wu

* To appear in ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Density-aware Count Regressor


Aug 09, 2019
Zhuojun Chen, Junhao Cheng, Yuchen Yuan, Dongping Liao, Yizhou Li, Jiancheng Lv


  Access Paper or Ask Questions

Compact Generalized Non-local Network


Nov 01, 2018
Kaiyu Yue, Ming Sun, Yuchen Yuan, Feng Zhou, Errui Ding, Fuxin Xu

* Technical report; To appear at NIPS 2018; Code is available at https://github.com/KaiyuYue/cgnl-network.pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Attention Multi-Class Constraint for Fine-grained Image Recognition


Jun 14, 2018
Ming Sun, Yuchen Yuan, Feng Zhou, Errui Ding


  Access Paper or Ask Questions