Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Goal-oriented Autonomous Driving


Dec 20, 2022
Yihan Hu, Jiazhi Yang, Li Chen, Keyu Li, Chonghao Sima, Xizhou Zhu, Siqi Chai, Senyao Du, Tianwei Lin, Wenhai Wang, Lewei Lu, Xiaosong Jia, Qiang Liu, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongyang Li

Add code

* Project page: https://opendrivelab.github.io/UniAD/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards All-in-one Pre-training via Maximizing Multi-modal Mutual Information


Nov 21, 2022
Weijie Su, Xizhou Zhu, Chenxin Tao, Lewei Lu, Bin Li, Gao Huang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jie Zhou, Jifeng Dai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BEVFormer v2: Adapting Modern Image Backbones to Bird's-Eye-View Recognition via Perspective Supervision


Nov 18, 2022
Chenyu Yang, Yuntao Chen, Hao Tian, Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Zhaoxiang Zhang, Gao Huang, Hongyang Li, Yu Qiao, Lewei Lu, Jie Zhou, Jifeng Dai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks


Nov 17, 2022
Hao Li, Jinguo Zhu, Xiaohu Jiang, Xizhou Zhu, Hongsheng Li, Chun Yuan, Xiaohua Wang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Wenhai Wang, Jifeng Dai

Add code

* Code shall be released at https://github.com/fundamentalvision/Uni-Perceiver 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions


Nov 13, 2022
Wenhai Wang, Jifeng Dai, Zhe Chen, Zhenhang Huang, Zhiqi Li, Xizhou Zhu, Xiaowei Hu, Tong Lu, Lewei Lu, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Add code

* technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Demystify Transformers & Convolutions in Modern Image Deep Networks


Nov 10, 2022
Jifeng Dai, Min Shi, Weiyun Wang, Sitong Wu, Linjie Xing, Wenhai Wang, Xizhou Zhu, Lewei Lu, Jie Zhou, Xiaogang Wang, Yu Qiao, Xiaowei Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Delving into the Devils of Bird's-eye-view Perception: A Review, Evaluation and Recipe


Sep 12, 2022
Hongyang Li, Chonghao Sima, Jifeng Dai, Wenhai Wang, Lewei Lu, Huijie Wang, Enze Xie, Zhiqi Li, Hanming Deng, Hao Tian, Xizhou Zhu, Li Chen, Yulu Gao, Xiangwei Geng, Jia Zeng, Yang Li, Jiazhi Yang, Xiaosong Jia, Bohan Yu, Yu Qiao, Dahua Lin, Si Liu, Junchi Yan, Jianping Shi, Ping Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs


Jun 09, 2022
Jinguo Zhu, Xizhou Zhu, Wenhai Wang, Xiaohua Wang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Siamese Image Modeling for Self-Supervised Vision Representation Learning


Jun 02, 2022
Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Gao Huang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>