Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Voxel R-CNN: Towards High Performance Voxel-based 3D Object Detection

Feb 05, 2021
Jiajun Deng, Shaoshuai Shi, Peiwei Li, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, Houqiang Li

* AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Transformation for Self-supervised Correspondence Learning

Dec 09, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li

* To appear in AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal-Channel Transformer for 3D Lidar-Based Video Object Detection in Autonomous Driving

Nov 27, 2020
Zhenxun Yuan, Xiao Song, Lei Bai, Wengang Zhou, Zhe Wang, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Contrastive Learning: Encoding Spatial Information for Compact Visual Representations

Nov 19, 2020
Xinyue Huo, Lingxi Xie, Longhui Wei, Xiaopeng Zhang, Hao Li, Zijie Yang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Can Semantic Labels Assist Self-Supervised Visual Representation Learning?

Nov 17, 2020
Longhui Wei, Lingxi Xie, Jianzhong He, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning

Oct 15, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Continuous Sign Language Recognition via Cross Modality Augmentation

Oct 11, 2020
Junfu Pu, Wengang Zhou, Hezhen Hu, Houqiang Li

* Accepted to ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Wireless Positioning: Effective Person Re-identification with Recurrent Context Propagation

Sep 04, 2020
Yiheng Liu, Wengang Zhou, Mao Xi, Sanjing Shen, Houqiang Li

* Accepted by ACM MM 2020 as Oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Global-local Enhancement Network for NMFs-aware Sign Language Recognition

Aug 24, 2020
Hezhen Hu, Wengang Zhou, Junfu Pu, Houqiang Li

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Representation Learning for Real-Time Tracking

Jul 22, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Yibing Song, Chao Ma, Wei Liu, Houqiang Li

* Journal version of the CVPR2019 paper "Unsupervised Deep Tracking". Accepted by IJCV. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.01828 

  Access Paper or Ask Questions

Wavelet-Based Dual-Branch Network for Image Demoireing

Jul 17, 2020
Lin Liu, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Wengang Zhou, Qi Tian

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Single Shot Video Object Detector

Jul 07, 2020
Jiajun Deng, Yingwei Pan, Ting Yao, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tao Mei

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia; The code is available at \url{https://github.com/ddjiajun/SSVD

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Regression Tracking: Towards Online Hard Distractor Discrimination

Jun 18, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Qi Tian, Houqiang Li

* Accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating BERT into Neural Machine Translation

Feb 17, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Di He, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICLR-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Multi-Cue Network for Continuous Sign Language Recognition

Feb 08, 2020
Hao Zhou, Wengang Zhou, Yun Zhou, Houqiang Li

* Accepted as an oral presentation paper at AAAI 2020. (To appear in Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence) 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Unsupervised Person Re-identification by Tracklet Association with Spatio-Temporal Regularization

Oct 25, 2019
Qiaokang Xie, Wengang Zhou, Guo-Jun Qi, Qi Tian, Houqiang Li

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Foreground-Aware Network for Person Re-Identification

Oct 25, 2019
Yiheng Liu, Wengang Zhou, Jianzhuang Liu, Guojun Qi, Qi Tian, Houqiang Li

* TIP Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Distillation Networks for Video Object Detection

Aug 26, 2019
Jiajun Deng, Yingwei Pan, Ting Yao, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tao Mei

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Correlation Tracking via Joint Model Compression and Transfer

Jul 23, 2019
Ning Wang, Wengang Zhou, Yibing Song, Chao Ma, Houqiang Li

* 12 pages, 12 figures, submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Online Filter Clustering and Pruning for Efficient Convnets

May 28, 2019
Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Richang Hong, Houqiang Li

* 2018 IEEE International Conference on Image Processing 
* 5 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Learning of Low-Precision Networks

May 28, 2019
Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Xutao Lv, Xuan Huang, Xiaoyu Wang, Houqiang Li

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Soft Contextual Data Augmentation for Neural Machine Translation

May 25, 2019
Jinhua Zhu, Fei Gao, Lijun Wu, Yingce Xia, Tao Qin, Wengang Zhou, Xueqi Cheng, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2019 as short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Tracking

Apr 03, 2019
Ning Wang, Yibing Song, Chao Ma, Wengang Zhou, Wei Liu, Houqiang Li

* to appear in CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial and Temporal Mutual Promotion for Video-based Person Re-identification

Dec 26, 2018
Yiheng Liu, Zhenxun Yuan, Wengang Zhou, Houqiang Li

* Accepted by AAAI19 as spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Affinity Derivation and Graph Merge for Instance Segmentation

Nov 27, 2018
Yiding Liu, Siyu Yang, Bin Li, Wengang Zhou, Jizheng Xu, Houqiang Li, Yan Lu

* Published in ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Latency Human Action Recognition with Weighted Multi-Region Convolutional Neural Network

May 08, 2018
Yunfeng Wang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Xiaotian Zhu, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions