Alert button
Picture for Xiaowei Hu

Xiaowei Hu

Alert button

Revitalizing Multivariate Time Series Forecasting: Learnable Decomposition with Inter-Series Dependencies and Intra-Series Variations Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Guoqi Yu, Jing Zou, Xiaowei Hu, Angelica I. Aviles-Rivero, Jing Qin, Shujun Wang

Viaarxiv icon

TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Lihao Liu, Yanqi Cheng, Zhongying Deng, Shujun Wang, Dongdong Chen, Xiaowei Hu, Pietro Liò, Carola-Bibiane Schönlieb, Angelica Aviles-Rivero

Figure 1 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Figure 2 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Figure 3 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Figure 4 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Viaarxiv icon

IDRNet: Intervention-Driven Relation Network for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Zhenchao Jin, Xiaowei Hu, Lingting Zhu, Luchuan Song, Li Yuan, Lequan Yu

Figure 1 for IDRNet: Intervention-Driven Relation Network for Semantic Segmentation
Figure 2 for IDRNet: Intervention-Driven Relation Network for Semantic Segmentation
Figure 3 for IDRNet: Intervention-Driven Relation Network for Semantic Segmentation
Figure 4 for IDRNet: Intervention-Driven Relation Network for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Han Yang, Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Chi-Wing Fu

Figure 1 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Figure 2 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Figure 3 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Figure 4 for SILT: Shadow-aware Iterative Label Tuning for Learning to Detect Shadows from Noisy Labels
Viaarxiv icon

Video Dehazing via a Multi-Range Temporal Alignment Network with Physical Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2023
Jiaqi Xu, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Qi Dou, Jifeng Dai, Yu Qiao, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Video Dehazing via a Multi-Range Temporal Alignment Network with Physical Prior
Figure 2 for Video Dehazing via a Multi-Range Temporal Alignment Network with Physical Prior
Figure 3 for Video Dehazing via a Multi-Range Temporal Alignment Network with Physical Prior
Figure 4 for Video Dehazing via a Multi-Range Temporal Alignment Network with Physical Prior
Viaarxiv icon

Video Instance Shadow Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Zhenghao Xing, Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Haoran Wu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Video Instance Shadow Detection
Figure 2 for Video Instance Shadow Detection
Figure 3 for Video Instance Shadow Detection
Figure 4 for Video Instance Shadow Detection
Viaarxiv icon

Sparse2Dense: Learning to Densify 3D Features for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Zhengzhe Liu, Chi-Wing Fu

Figure 1 for Sparse2Dense: Learning to Densify 3D Features for 3D Object Detection
Figure 2 for Sparse2Dense: Learning to Densify 3D Features for 3D Object Detection
Figure 3 for Sparse2Dense: Learning to Densify 3D Features for 3D Object Detection
Figure 4 for Sparse2Dense: Learning to Densify 3D Features for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2022
Wenhai Wang, Jifeng Dai, Zhe Chen, Zhenhang Huang, Zhiqi Li, Xizhou Zhu, Xiaowei Hu, Tong Lu, Lewei Lu, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Figure 1 for InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions
Figure 2 for InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions
Figure 3 for InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions
Figure 4 for InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions
Viaarxiv icon

Demystify Transformers & Convolutions in Modern Image Deep Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2022
Jifeng Dai, Min Shi, Weiyun Wang, Sitong Wu, Linjie Xing, Wenhai Wang, Xizhou Zhu, Lewei Lu, Jie Zhou, Xiaogang Wang, Yu Qiao, Xiaowei Hu

Figure 1 for Demystify Transformers & Convolutions in Modern Image Deep Networks
Figure 2 for Demystify Transformers & Convolutions in Modern Image Deep Networks
Figure 3 for Demystify Transformers & Convolutions in Modern Image Deep Networks
Figure 4 for Demystify Transformers & Convolutions in Modern Image Deep Networks
Viaarxiv icon

Learning Shadow Correspondence for Video Shadow Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2022
Xinpeng Ding, Jingweng Yang, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li

Figure 1 for Learning Shadow Correspondence for Video Shadow Detection
Figure 2 for Learning Shadow Correspondence for Video Shadow Detection
Figure 3 for Learning Shadow Correspondence for Video Shadow Detection
Figure 4 for Learning Shadow Correspondence for Video Shadow Detection
Viaarxiv icon