Alert button
Picture for Jianan Zhao

Jianan Zhao

Alert button

Advancing Real-time Pandemic Forecasting Using Large Language Models: A COVID-19 Case Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Hongru Du, Jianan Zhao, Yang Zhao, Shaochong Xu, Xihong Lin, Yiran Chen, Lauren M. Gardner, Hao Frank Yang

Viaarxiv icon

Graph Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Haitao Mao, Zhikai Chen, Wenzhuo Tang, Jianan Zhao, Yao Ma, Tong Zhao, Neil Shah, Mikhail Galkin, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

Knowledge-enhanced Multi-perspective Video Representation Learning for Scene Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Xuzheng Yu, Chen Jiang, Wei Zhang, Tian Gan, Linlin Chao, Jianan Zhao, Yuan Cheng, Qingpei Guo, Wei Chu

Viaarxiv icon

GraphText: Graph Reasoning in Text Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Jianan Zhao, Le Zhuo, Yikang Shen, Meng Qu, Kai Liu, Michael Bronstein, Zhaocheng Zhu, Jian Tang

Figure 1 for GraphText: Graph Reasoning in Text Space
Figure 2 for GraphText: Graph Reasoning in Text Space
Figure 3 for GraphText: Graph Reasoning in Text Space
Figure 4 for GraphText: Graph Reasoning in Text Space
Viaarxiv icon

To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Rui Li, Xu Chen, Chaozhuo Li, Yanming Shen, Jianan Zhao, Yujing Wang, Weihao Han, Hao Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Xing Xie

Figure 1 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 2 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 3 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 4 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon

DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2023
Wen Li, Cheng Zou, Meng Wang, Furong Xu, Jianan Zhao, Ruobing Zheng, Yuan Cheng, Wei Chu

Figure 1 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 2 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 3 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 4 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Self-Supervised Graph Structure Refinement for Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2022
Jianan Zhao, Qianlong Wen, Mingxuan Ju, Chuxu Zhang, Yanfang Ye

Figure 1 for Self-Supervised Graph Structure Refinement for Graph Neural Networks
Figure 2 for Self-Supervised Graph Structure Refinement for Graph Neural Networks
Figure 3 for Self-Supervised Graph Structure Refinement for Graph Neural Networks
Figure 4 for Self-Supervised Graph Structure Refinement for Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2022
Jianan Zhao, Meng Qu, Chaozhuo Li, Hao Yan, Qian Liu, Rui Li, Xing Xie, Jian Tang

Figure 1 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Figure 2 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Figure 3 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Figure 4 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Viaarxiv icon

Test-Time Training for Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2022
Yiqi Wang, Chaozhuo Li, Wei Jin, Rui Li, Jianan Zhao, Jiliang Tang, Xing Xie

Figure 1 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Figure 2 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Figure 3 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Figure 4 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Viaarxiv icon