Alert button
Picture for Wei Chu

Wei Chu

Alert button

SNP-S3: Shared Network Pre-training and Significant Semantic Strengthening for Various Video-Text Tasks

Jan 31, 2024
Xingning Dong, Qingpei Guo, Tian Gan, Qing Wang, Jianlong Wu, Xiangyuan Ren, Yuan Cheng, Wei Chu

Viaarxiv icon

Knowledge-enhanced Multi-perspective Video Representation Learning for Scene Recognition

Jan 09, 2024
Xuzheng Yu, Chen Jiang, Wei Zhang, Tian Gan, Linlin Chao, Jianan Zhao, Yuan Cheng, Qingpei Guo, Wei Chu

Viaarxiv icon

InfMLLM: A Unified Framework for Visual-Language Tasks

Nov 12, 2023
Qiang Zhou, Zhibin Wang, Wei Chu, Yinghui Xu, Hao Li, Yuan Qi

Viaarxiv icon

LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints

Sep 29, 2023
Weidi Xu, Jingwei Wang, Lele Xie, Jianshan He, Hongting Zhou, Taifeng Wang, Xiaopei Wan, Jingdong Chen, Chao Qu, Wei Chu

Figure 1 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Figure 2 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Figure 3 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Figure 4 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Viaarxiv icon

Learning Segment Similarity and Alignment in Large-Scale Content Based Video Retrieval

Sep 20, 2023
Chen Jiang, Kaiming Huang, Sifeng He, Xudong Yang, Wei Zhang, Xiaobo Zhang, Yuan Cheng, Lei Yang, Qing Wang, Furong Xu, Tan Pan, Wei Chu

Figure 1 for Learning Segment Similarity and Alignment in Large-Scale Content Based Video Retrieval
Figure 2 for Learning Segment Similarity and Alignment in Large-Scale Content Based Video Retrieval
Figure 3 for Learning Segment Similarity and Alignment in Large-Scale Content Based Video Retrieval
Figure 4 for Learning Segment Similarity and Alignment in Large-Scale Content Based Video Retrieval
Viaarxiv icon

Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning

Sep 20, 2023
Chen Jiang, Hong Liu, Xuzheng Yu, Qing Wang, Yuan Cheng, Jia Xu, Zhongyi Liu, Qingpei Guo, Wei Chu, Ming Yang, Yuan Qi

Figure 1 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning
Figure 2 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning
Figure 3 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning
Figure 4 for Dual-Modal Attention-Enhanced Text-Video Retrieval with Triplet Partial Margin Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Switch-BERT: Learning to Model Multimodal Interactions by Switching Attention and Input

Jun 25, 2023
Qingpei Guo, Kaisheng Yao, Wei Chu

Viaarxiv icon

Boundary-aware Backward-Compatible Representation via Adversarial Learning in Image Retrieval

May 04, 2023
Tan Pan, Furong Xu, Xudong Yang, Sifeng He, Chen Jiang, Qingpei Guo, Feng Qian Xiaobo Zhang, Yuan Cheng, Lei Yang, Wei Chu

Figure 1 for Boundary-aware Backward-Compatible Representation via Adversarial Learning in Image Retrieval
Figure 2 for Boundary-aware Backward-Compatible Representation via Adversarial Learning in Image Retrieval
Figure 3 for Boundary-aware Backward-Compatible Representation via Adversarial Learning in Image Retrieval
Figure 4 for Boundary-aware Backward-Compatible Representation via Adversarial Learning in Image Retrieval
Viaarxiv icon

A CTC Alignment-based Non-autoregressive Transformer for End-to-end Automatic Speech Recognition

Apr 15, 2023
Ruchao Fan, Wei Chu, Peng Chang, Abeer Alwan

Figure 1 for A CTC Alignment-based Non-autoregressive Transformer for End-to-end Automatic Speech Recognition
Figure 2 for A CTC Alignment-based Non-autoregressive Transformer for End-to-end Automatic Speech Recognition
Figure 3 for A CTC Alignment-based Non-autoregressive Transformer for End-to-end Automatic Speech Recognition
Figure 4 for A CTC Alignment-based Non-autoregressive Transformer for End-to-end Automatic Speech Recognition
Viaarxiv icon

DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification

Feb 28, 2023
Wen Li, Cheng Zou, Meng Wang, Furong Xu, Jianan Zhao, Ruobing Zheng, Yuan Cheng, Wei Chu

Figure 1 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 2 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 3 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 4 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Viaarxiv icon