Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Inductive Logical Query Answering in Knowledge Graphs


Oct 13, 2022
Mikhail Galkin, Zhaocheng Zhu, Hongyu Ren, Jian Tang

Add code

* Accepted at NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PEER: A Comprehensive and Multi-Task Benchmark for Protein Sequence Understanding


Jun 05, 2022
Minghao Xu, Zuobai Zhang, Jiarui Lu, Zhaocheng Zhu, Yangtian Zhang, Chang Ma, Runcheng Liu, Jian Tang

Add code

* Research project paper. arXiv v1: release all benchmark results (source code will be released soon in the next version) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural-Symbolic Models for Logical Queries on Knowledge Graphs


May 16, 2022
Zhaocheng Zhu, Mikhail Galkin, Zuobai Zhang, Jian Tang

Add code

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TorchDrug: A Powerful and Flexible Machine Learning Platform for Drug Discovery


Feb 16, 2022
Zhaocheng Zhu, Chence Shi, Zuobai Zhang, Shengchao Liu, Minghao Xu, Xinyu Yuan, Yangtian Zhang, Junkun Chen, Huiyu Cai, Jiarui Lu, Chang Ma, Runcheng Liu, Louis-Pascal Xhonneux, Meng Qu, Jian Tang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Bellman-Ford Networks: A General Graph Neural Network Framework for Link Prediction


Jun 16, 2021
Zhaocheng Zhu, Zuobai Zhang, Louis-Pascal Xhonneux, Jian Tang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GraphAF: a Flow-based Autoregressive Model for Molecular Graph Generation


Feb 27, 2020
Chence Shi, Minkai Xu, Zhaocheng Zhu, Weinan Zhang, Ming Zhang, Jian Tang

Add code

* Published at ICLR 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation


Nov 13, 2019
Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Jian Tang

Add code

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Adaptive Network Pruning


Oct 20, 2019
Jinting Chen, Zhaocheng Zhu, Cheng Li, Yuming Zhao

Add code

* Published as a conference paper at ICONIP 2019 
* 10 pages, 5 figures, conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GraphVite: A High-Performance CPU-GPU Hybrid System for Node Embedding


Mar 02, 2019
Zhaocheng Zhu, Shizhen Xu, Meng Qu, Jian Tang

Add code

* accepted at WWW 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>