Alert button
Picture for Tong Zhao

Tong Zhao

Alert button

Node Duplication Improves Cold-start Link Prediction

Feb 15, 2024
Zhichun Guo, Tong Zhao, Yozen Liu, Kaiwen Dong, William Shiao, Neil Shah, Nitesh V. Chawla

Viaarxiv icon

Depth-aware Volume Attention for Texture-less Stereo Matching

Feb 14, 2024
Tong Zhao, Mingyu Ding, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Yintao Wei

Viaarxiv icon

LLaGA: Large Language and Graph Assistant

Feb 13, 2024
Runjin Chen, Tong Zhao, Ajay Jaiswal, Neil Shah, Zhangyang Wang

Viaarxiv icon

Graph Foundation Models

Feb 06, 2024
Haitao Mao, Zhikai Chen, Wenzhuo Tang, Jianan Zhao, Yao Ma, Tong Zhao, Neil Shah, Mikhail Galkin, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

Neural Scaling Laws on Graphs

Feb 03, 2024
Jingzhe Liu, Haitao Mao, Zhikai Chen, Tong Zhao, Neil Shah, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

Graph Transformers for Large Graphs

Dec 18, 2023
Vijay Prakash Dwivedi, Yozen Liu, Anh Tuan Luu, Xavier Bresson, Neil Shah, Tong Zhao

Viaarxiv icon

CAFE: Towards Compact, Adaptive, and Fast Embedding for Large-scale Recommendation Models

Dec 06, 2023
Hailin Zhang, Zirui Liu, Boxuan Chen, Yikai Zhao, Tong Zhao, Tong Yang, Bin Cui

Figure 1 for CAFE: Towards Compact, Adaptive, and Fast Embedding for Large-scale Recommendation Models
Figure 2 for CAFE: Towards Compact, Adaptive, and Fast Embedding for Large-scale Recommendation Models
Figure 3 for CAFE: Towards Compact, Adaptive, and Fast Embedding for Large-scale Recommendation Models
Figure 4 for CAFE: Towards Compact, Adaptive, and Fast Embedding for Large-scale Recommendation Models
Viaarxiv icon

Adaptive Dense Pseudo Label Selection for Semi-supervised Oriented Object Detection

Nov 21, 2023
Tong Zhao, Qiang Fang, Shuohao Shi, Xin Xu

Viaarxiv icon

REAL: Resilience and Adaptation using Large Language Models on Autonomous Aerial Robots

Nov 02, 2023
Andrea Tagliabue, Kota Kondo, Tong Zhao, Mason Peterson, Claudius T. Tewari, Jonathan P. How

Viaarxiv icon