Alert button
Picture for Yuan Cheng

Yuan Cheng

Alert button

AI2Apps: A Visual IDE for Building LLM-based AI Agent Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Xin Pang, Zhucong Li, Jiaxiang Chen, Yuan Cheng, Yinghui Xu, Yuan Qi

Viaarxiv icon

Data is all you need: Finetuning LLMs for Chip Design via an Automated design-data augmentation framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Kaiyan Chang, Kun Wang, Nan Yang, Ying Wang, Dantong Jin, Wenlong Zhu, Zhirong Chen, Cangyuan Li, Hao Yan, Yunhao Zhou, Zhuoliang Zhao, Yuan Cheng, Yudong Pan, Yiqi Liu, Mengdi Wang, Shengwen Liang, yinhe han, Huawei Li, Xiaowei Li

Figure 1 for Data is all you need: Finetuning LLMs for Chip Design via an Automated design-data augmentation framework
Figure 2 for Data is all you need: Finetuning LLMs for Chip Design via an Automated design-data augmentation framework
Figure 3 for Data is all you need: Finetuning LLMs for Chip Design via an Automated design-data augmentation framework
Figure 4 for Data is all you need: Finetuning LLMs for Chip Design via an Automated design-data augmentation framework
Viaarxiv icon

Sample Complexity Characterization for Linear Contextual MDPs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Junze Deng, Yuan Cheng, Shaofeng Zou, Yingbin Liang

Viaarxiv icon

SNP-S3: Shared Network Pre-training and Significant Semantic Strengthening for Various Video-Text Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Xingning Dong, Qingpei Guo, Tian Gan, Qing Wang, Jianlong Wu, Xiangyuan Ren, Yuan Cheng, Wei Chu

Viaarxiv icon

Knowledge-enhanced Multi-perspective Video Representation Learning for Scene Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Xuzheng Yu, Chen Jiang, Wei Zhang, Tian Gan, Linlin Chao, Jianan Zhao, Yuan Cheng, Qingpei Guo, Wei Chu

Viaarxiv icon

Large Language Models are Not Stable Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Tianhui Ma, Yuan Cheng, Hengshu Zhu, Hui Xiong

Viaarxiv icon

SemiSAM: Exploring SAM for Enhancing Semi-Supervised Medical Image Segmentation with Extremely Limited Annotations

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Yichi Zhang, Yuan Cheng, Yuan Qi

Figure 1 for SemiSAM: Exploring SAM for Enhancing Semi-Supervised Medical Image Segmentation with Extremely Limited Annotations
Figure 2 for SemiSAM: Exploring SAM for Enhancing Semi-Supervised Medical Image Segmentation with Extremely Limited Annotations
Figure 3 for SemiSAM: Exploring SAM for Enhancing Semi-Supervised Medical Image Segmentation with Extremely Limited Annotations
Viaarxiv icon

Segment Anything Model with Uncertainty Rectification for Auto-Prompting Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Yichi Zhang, Shiyao Hu, Chen Jiang, Yuan Cheng, Yuan Qi

Figure 1 for Segment Anything Model with Uncertainty Rectification for Auto-Prompting Medical Image Segmentation
Figure 2 for Segment Anything Model with Uncertainty Rectification for Auto-Prompting Medical Image Segmentation
Figure 3 for Segment Anything Model with Uncertainty Rectification for Auto-Prompting Medical Image Segmentation
Figure 4 for Segment Anything Model with Uncertainty Rectification for Auto-Prompting Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Provable Benefits of Multi-task RL under Non-Markovian Decision Making Processes

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Ruiquan Huang, Yuan Cheng, Jing Yang, Vincent Tan, Yingbin Liang

Figure 1 for Provable Benefits of Multi-task RL under Non-Markovian Decision Making Processes
Figure 2 for Provable Benefits of Multi-task RL under Non-Markovian Decision Making Processes
Viaarxiv icon

In-Context Convergence of Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Yu Huang, Yuan Cheng, Yingbin Liang

Figure 1 for In-Context Convergence of Transformers
Figure 2 for In-Context Convergence of Transformers
Viaarxiv icon