Alert button
Picture for Weiwei Deng

Weiwei Deng

Alert button

Improving Domain Adaptation through Extended-Text Reading Comprehension

Jan 18, 2024
Ting Jiang, Shaohan Huang, Shengyue Luo, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang, Deqing Wang, Fuzhen Zhuang

Viaarxiv icon

Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval

Oct 30, 2023
Tianchi Yang, Minghui Song, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Figure 1 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Figure 2 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Figure 3 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Figure 4 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Viaarxiv icon

Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model

Oct 20, 2023
Zhaoyang Wang, Shaohan Huang, Yuxuan Liu, Jiahai Wang, Minghui Song, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Figure 1 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Figure 2 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Figure 3 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Figure 4 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Viaarxiv icon

Model-enhanced Vector Index

Sep 23, 2023
Hailin Zhang, Yujing Wang, Qi Chen, Ruiheng Chang, Ting Zhang, Ziming Miao, Yingyan Hou, Yang Ding, Xupeng Miao, Haonan Wang, Bochen Pang, Yuefeng Zhan, Hao Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Fan Yang, Xing Xie, Mao Yang, Bin Cui

Figure 1 for Model-enhanced Vector Index
Figure 2 for Model-enhanced Vector Index
Figure 3 for Model-enhanced Vector Index
Figure 4 for Model-enhanced Vector Index
Viaarxiv icon

Calibrating LLM-Based Evaluator

Sep 23, 2023
Yuxuan Liu, Tianchi Yang, Shaohan Huang, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Viaarxiv icon

BERT4CTR: An Efficient Framework to Combine Pre-trained Language Model with Non-textual Features for CTR Prediction

Aug 17, 2023
Dong Wang, Kavé Salamatian, Yunqing Xia, Weiwei Deng, Qi Zhiang

Viaarxiv icon

Constraint-aware and Ranking-distilled Token Pruning for Efficient Transformer Inference

Jun 26, 2023
Junyan Li, Li Lyna Zhang, Jiahang Xu, Yujing Wang, Shaoguang Yan, Yunqing Xia, Yuqing Yang, Ting Cao, Hao Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Mao Yang

Figure 1 for Constraint-aware and Ranking-distilled Token Pruning for Efficient Transformer Inference
Figure 2 for Constraint-aware and Ranking-distilled Token Pruning for Efficient Transformer Inference
Figure 3 for Constraint-aware and Ranking-distilled Token Pruning for Efficient Transformer Inference
Figure 4 for Constraint-aware and Ranking-distilled Token Pruning for Efficient Transformer Inference
Viaarxiv icon

To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion

May 23, 2023
Rui Li, Xu Chen, Chaozhuo Li, Yanming Shen, Jianan Zhao, Yujing Wang, Weihao Han, Hao Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Xing Xie

Figure 1 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 2 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 3 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 4 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon