Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Few-Shot Learning on Graphs: A Survey


Mar 17, 2022
Chuxu Zhang , Kaize Ding , Jundong Li , Xiangliang Zhang , Yanfang Ye , Nitesh V. Chawla , Huan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Disentangled Spatiotemporal Graph Generative Models


Feb 28, 2022
Yuanqi Du , Xiaojie Guo , Hengning Cao , Yanfang Ye , Liang Zhao

* In Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2022) Oral Presentation 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Black-box Node Injection Attack for Graph Neural Networks


Feb 18, 2022
Mingxuan Ju , Yujie Fan , Yanfang Ye , Liang Zhao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Kernel Graph Neural Network


Dec 08, 2021
Mingxuan Ju , Shifu Hou , Yujie Fan , Jianan Zhao , Liang Zhao , Yanfang Ye

* To be appear at AAAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Heterogeneous Temporal Graph Neural Network


Oct 26, 2021
Yujie Fan , Mingxuan Ju , Chuxu Zhang , Liang Zhao , Yanfang Ye


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Gophormer: Ego-Graph Transformer for Node Classification


Oct 25, 2021
Jianan Zhao , Chaozhuo Li , Qianlong Wen , Yiqi Wang , Yuming Liu , Hao Sun , Xing Xie , Yanfang Ye


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Knowledge-aware Coupled Graph Neural Network for Social Recommendation


Oct 08, 2021
Chao Huang , Huance Xu , Yong Xu , Peng Dai , Lianghao Xia , Mengyin Lu , Liefeng Bo , Hao Xing , Xiaoping Lai , Yanfang Ye

* Published as a paper at AAAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Detection of Illicit Drug Trafficking Events on Instagram: A Deep Multimodal Multilabel Learning Approach


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu , Minglei Yin , Bin Liu , Xin Li , Yanfang Ye

* Accepted by CIKM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-scale Multimodal Data Fusion


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu , Minglei Yin , Bin Liu , Xin Li , Yanfang Ye

* Accepted by ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>