Alert button
Picture for Haitao Mao

Haitao Mao

Alert button

Addressing Shortcomings in Fair Graph Learning Datasets: Towards a New Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Xiaowei Qian, Zhimeng Guo, Jialiang Li, Haitao Mao, Bingheng Li, Suhang Wang, Yao Ma

Figure 1 for Addressing Shortcomings in Fair Graph Learning Datasets: Towards a New Benchmark
Figure 2 for Addressing Shortcomings in Fair Graph Learning Datasets: Towards a New Benchmark
Figure 3 for Addressing Shortcomings in Fair Graph Learning Datasets: Towards a New Benchmark
Figure 4 for Addressing Shortcomings in Fair Graph Learning Datasets: Towards a New Benchmark
Viaarxiv icon

Universal Link Predictor By In-Context Learning on Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Kaiwen Dong, Haitao Mao, Zhichun Guo, Nitesh V. Chawla

Viaarxiv icon

Universal link predictor by In-context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Kaiwen Dong, Haitao Mao, Zhichun Guo, Nitesh V. Chawla

Viaarxiv icon

Graph Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Haitao Mao, Zhikai Chen, Wenzhuo Tang, Jianan Zhao, Yao Ma, Tong Zhao, Neil Shah, Mikhail Galkin, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

A Data Generation Perspective to the Mechanism of In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Haitao Mao, Guangliang Liu, Yao Ma, Rongrong Wang, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

Neural Scaling Laws on Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Jingzhe Liu, Haitao Mao, Zhikai Chen, Tong Zhao, Neil Shah, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

Adaptive Pairwise Encodings for Link Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Harry Shomer, Yao Ma, Haitao Mao, Juanhui Li, Bo Wu, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Zhikai Chen, Haitao Mao, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Wei Jin, Haiyang Zhang, Hui Liu, Jiliang Tang

Figure 1 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Figure 2 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Figure 3 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Figure 4 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Viaarxiv icon

Revisiting Link Prediction: A Data Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2023
Haitao Mao, Juanhui Li, Harry Shomer, Bingheng Li, Wenqi Fan, Yao Ma, Tong Zhao, Neil Shah, Jiliang Tang

Figure 1 for Revisiting Link Prediction: A Data Perspective
Figure 2 for Revisiting Link Prediction: A Data Perspective
Figure 3 for Revisiting Link Prediction: A Data Perspective
Figure 4 for Revisiting Link Prediction: A Data Perspective
Viaarxiv icon