Alert button
Picture for Chaozhuo Li

Chaozhuo Li

Alert button

Can Transformer and GNN Help Each Other?

Aug 28, 2023
Peiyan Zhang, Yuchen Yan, Chaozhuo Li, Senzhang Wang, Xing Xie, Sunghun Kim

Figure 1 for Can Transformer and GNN Help Each Other?
Figure 2 for Can Transformer and GNN Help Each Other?
Figure 3 for Can Transformer and GNN Help Each Other?
Figure 4 for Can Transformer and GNN Help Each Other?
Viaarxiv icon

Foundation Model-oriented Robustness: Robust Image Model Evaluation with Pretrained Models

Aug 23, 2023
Peiyan Zhang, Haoyang Liu, Chaozhuo Li, Xing Xie, Sunghun Kim, Haohan Wang

Figure 1 for Foundation Model-oriented Robustness: Robust Image Model Evaluation with Pretrained Models
Figure 2 for Foundation Model-oriented Robustness: Robust Image Model Evaluation with Pretrained Models
Figure 3 for Foundation Model-oriented Robustness: Robust Image Model Evaluation with Pretrained Models
Figure 4 for Foundation Model-oriented Robustness: Robust Image Model Evaluation with Pretrained Models
Viaarxiv icon

ConvFormer: Revisiting Transformer for Sequential User Modeling

Aug 05, 2023
Hao Wang, Jianxun Lian, Mingqi Wu, Haoxuan Li, Jiajun Fan, Wanyue Xu, Chaozhuo Li, Xing Xie

Figure 1 for ConvFormer: Revisiting Transformer for Sequential User Modeling
Figure 2 for ConvFormer: Revisiting Transformer for Sequential User Modeling
Figure 3 for ConvFormer: Revisiting Transformer for Sequential User Modeling
Figure 4 for ConvFormer: Revisiting Transformer for Sequential User Modeling
Viaarxiv icon

To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion

May 23, 2023
Rui Li, Xu Chen, Chaozhuo Li, Yanming Shen, Jianan Zhao, Yujing Wang, Weihao Han, Hao Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Xing Xie

Figure 1 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 2 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 3 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Figure 4 for To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon

Continual Learning on Dynamic Graphs via Parameter Isolation

May 23, 2023
Peiyan Zhang, Yuchen Yan, Chaozhuo Li, Senzhang Wang, Xing Xie, Guojie Song, Sunghun Kim

Figure 1 for Continual Learning on Dynamic Graphs via Parameter Isolation
Figure 2 for Continual Learning on Dynamic Graphs via Parameter Isolation
Figure 3 for Continual Learning on Dynamic Graphs via Parameter Isolation
Figure 4 for Continual Learning on Dynamic Graphs via Parameter Isolation
Viaarxiv icon

Generative Sentiment Transfer via Adaptive Masking

Feb 23, 2023
Yingze Xie, Jie Xu, LiQiang Qiao, Yun Liu, Feiren Huang, Chaozhuo Li

Figure 1 for Generative Sentiment Transfer via Adaptive Masking
Figure 2 for Generative Sentiment Transfer via Adaptive Masking
Figure 3 for Generative Sentiment Transfer via Adaptive Masking
Figure 4 for Generative Sentiment Transfer via Adaptive Masking
Viaarxiv icon

Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference

Oct 26, 2022
Jianan Zhao, Meng Qu, Chaozhuo Li, Hao Yan, Qian Liu, Rui Li, Xing Xie, Jian Tang

Figure 1 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Figure 2 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Figure 3 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Figure 4 for Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Viaarxiv icon

RAPO: An Adaptive Ranking Paradigm for Bilingual Lexicon Induction

Oct 18, 2022
Zhoujin Tian, Chaozhuo Li, Shuo Ren, Zhiqiang Zuo, Zengxuan Wen, Xinyue Hu, Xiao Han, Haizhen Huang, Denvy Deng, Qi Zhang, Xing Xie

Figure 1 for RAPO: An Adaptive Ranking Paradigm for Bilingual Lexicon Induction
Figure 2 for RAPO: An Adaptive Ranking Paradigm for Bilingual Lexicon Induction
Figure 3 for RAPO: An Adaptive Ranking Paradigm for Bilingual Lexicon Induction
Figure 4 for RAPO: An Adaptive Ranking Paradigm for Bilingual Lexicon Induction
Viaarxiv icon

Test-Time Training for Graph Neural Networks

Oct 17, 2022
Yiqi Wang, Chaozhuo Li, Wei Jin, Rui Li, Jianan Zhao, Jiliang Tang, Xing Xie

Figure 1 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Figure 2 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Figure 3 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Figure 4 for Test-Time Training for Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

EViT: Privacy-Preserving Image Retrieval via Encrypted Vision Transformer in Cloud Computing

Aug 31, 2022
Qihua Feng, Peiya Li, Zhixun Lu, Chaozhuo Li, Zefang Wang, Zhiquan Liu, Chunhui Duan, Feiran Huang

Figure 1 for EViT: Privacy-Preserving Image Retrieval via Encrypted Vision Transformer in Cloud Computing
Figure 2 for EViT: Privacy-Preserving Image Retrieval via Encrypted Vision Transformer in Cloud Computing
Figure 3 for EViT: Privacy-Preserving Image Retrieval via Encrypted Vision Transformer in Cloud Computing
Figure 4 for EViT: Privacy-Preserving Image Retrieval via Encrypted Vision Transformer in Cloud Computing
Viaarxiv icon