Alert button
Picture for Hongxia Yang

Hongxia Yang

Alert button

LoraRetriever: Input-Aware LoRA Retrieval and Composition for Mixed Tasks in the Wild

Feb 15, 2024
Ziyu Zhao, Leilei Gan, Guoyin Wang, Wangchunshu Zhou, Hongxia Yang, Kun Kuang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Two Stones Hit One Bird: Bilevel Positional Encoding for Better Length Extrapolation

Jan 29, 2024
Zhenyu He, Guhao Feng, Shengjie Luo, Kai Yang, Di He, Jingjing Xu, Zhi Zhang, Hongxia Yang, Liwei Wang

Viaarxiv icon

Exploring the Reasoning Abilities of Multimodal Large Language Models (MLLMs): A Comprehensive Survey on Emerging Trends in Multimodal Reasoning

Jan 18, 2024
Yiqi Wang, Wentao Chen, Xiaotian Han, Xudong Lin, Haiteng Zhao, Yongfei Liu, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

COCO is "ALL'' You Need for Visual Instruction Fine-tuning

Jan 17, 2024
Xiaotian Han, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Quanzeng You, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

InfiAgent-DABench: Evaluating Agents on Data Analysis Tasks

Jan 10, 2024
Xueyu Hu, Ziyu Zhao, Shuang Wei, Ziwei Chai, Guoyin Wang, Xuwu Wang, Jing Su, Jingjing Xu, Ming Zhu, Yao Cheng, Jianbo Yuan, Kun Kuang, Yang Yang, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Leveraging Print Debugging to Improve Code Generation in Large Language Models

Jan 10, 2024
Xueyu Hu, Kun Kuang, Jiankai Sun, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

An Adaptive Framework of Geographical Group-Specific Network on O2O Recommendation

Dec 28, 2023
Luo Ji, Jiayu Mao, Hailong Shi, Qian Li, Yunfei Chu, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

Learning to Reweight for Graph Neural Network

Dec 19, 2023
Zhengyu Chen, Teng Xiao, Kun Kuang, Zheqi Lv, Min Zhang, Jinluan Yang, Chengqiang Lu, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

InfiMM-Eval: Complex Open-Ended Reasoning Evaluation For Multi-Modal Large Language Models

Dec 04, 2023
Xiaotian Han, Quanzeng You, Yongfei Liu, Wentao Chen, Huangjie Zheng, Khalil Mrini, Xudong Lin, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Heng Wang, Hongxia Yang

Viaarxiv icon