Alert button
Picture for Zhongwei Wan

Zhongwei Wan

Alert button

SVD-LLM: Truncation-aware Singular Value Decomposition for Large Language Model Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Xin Wang, Yu Zheng, Zhongwei Wan, Mi Zhang

Figure 1 for SVD-LLM: Truncation-aware Singular Value Decomposition for Large Language Model Compression
Figure 2 for SVD-LLM: Truncation-aware Singular Value Decomposition for Large Language Model Compression
Figure 3 for SVD-LLM: Truncation-aware Singular Value Decomposition for Large Language Model Compression
Figure 4 for SVD-LLM: Truncation-aware Singular Value Decomposition for Large Language Model Compression
Viaarxiv icon

Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Zhongwei Wan, Che Liu, Xin Wang, Chaofan Tao, Hui Shen, Zhenwu Peng, Jie Fu, Rossella Arcucci, Huaxiu Yao, Mi Zhang

Figure 1 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Figure 2 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Figure 3 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Figure 4 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Viaarxiv icon

Zero-Shot ECG Classification with Multimodal Learning and Test-time Clinical Knowledge Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Che Liu, Zhongwei Wan, Cheng Ouyang, Anand Shah, Wenjia Bai, Rossella Arcucci

Figure 1 for Zero-Shot ECG Classification with Multimodal Learning and Test-time Clinical Knowledge Enhancement
Figure 2 for Zero-Shot ECG Classification with Multimodal Learning and Test-time Clinical Knowledge Enhancement
Figure 3 for Zero-Shot ECG Classification with Multimodal Learning and Test-time Clinical Knowledge Enhancement
Figure 4 for Zero-Shot ECG Classification with Multimodal Learning and Test-time Clinical Knowledge Enhancement
Viaarxiv icon

IoT in the Era of Generative AI: Vision and Challenges

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2024
Xin Wang, Zhongwei Wan, Arvin Hekmati, Mingyu Zong, Samiul Alam, Mi Zhang, Bhaskar Krishnamachari

Viaarxiv icon

Efficient Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2023
Zhongwei Wan, Xin Wang, Che Liu, Samiul Alam, Yu Zheng, Jiachen Liu, Zhongnan Qu, Shen Yan, Yi Zhu, Quanlu Zhang, Mosharaf Chowdhury, Mi Zhang

Viaarxiv icon

Text Classification: A Perspective of Deep Learning Methods

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2023
Zhongwei Wan

Figure 1 for Text Classification: A Perspective of Deep Learning Methods
Figure 2 for Text Classification: A Perspective of Deep Learning Methods
Figure 3 for Text Classification: A Perspective of Deep Learning Methods
Figure 4 for Text Classification: A Perspective of Deep Learning Methods
Viaarxiv icon

ETP: Learning Transferable ECG Representations via ECG-Text Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2023
Che Liu, Zhongwei Wan, Sibo Cheng, Mi Zhang, Rossella Arcucci

Figure 1 for ETP: Learning Transferable ECG Representations via ECG-Text Pre-training
Figure 2 for ETP: Learning Transferable ECG Representations via ECG-Text Pre-training
Figure 3 for ETP: Learning Transferable ECG Representations via ECG-Text Pre-training
Figure 4 for ETP: Learning Transferable ECG Representations via ECG-Text Pre-training
Viaarxiv icon

Med-UniC: Unifying Cross-Lingual Medical Vision-Language Pre-Training by Diminishing Bias

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2023
Zhongwei Wan, Che Liu, Mi Zhang, Jie Fu, Benyou Wang, Sibo Cheng, Lei Ma, César Quilodrán-Casas, Rossella Arcucci

Figure 1 for Med-UniC: Unifying Cross-Lingual Medical Vision-Language Pre-Training by Diminishing Bias
Figure 2 for Med-UniC: Unifying Cross-Lingual Medical Vision-Language Pre-Training by Diminishing Bias
Figure 3 for Med-UniC: Unifying Cross-Lingual Medical Vision-Language Pre-Training by Diminishing Bias
Figure 4 for Med-UniC: Unifying Cross-Lingual Medical Vision-Language Pre-Training by Diminishing Bias
Viaarxiv icon

G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2022
Zhongwei Wan, Yichun Yin, Wei Zhang, Jiaxin Shi, Lifeng Shang, Guangyong Chen, Xin Jiang, Qun Liu

Figure 1 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Figure 2 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Figure 3 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Figure 4 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Viaarxiv icon

Self-consistent Reasoning For Solving Math Word Problems

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2022
Jing Xiong, Zhongwei Wan, Xiping Hu, Min Yang, Chengming Li

Figure 1 for Self-consistent Reasoning For Solving Math Word Problems
Figure 2 for Self-consistent Reasoning For Solving Math Word Problems
Figure 3 for Self-consistent Reasoning For Solving Math Word Problems
Figure 4 for Self-consistent Reasoning For Solving Math Word Problems
Viaarxiv icon