Alert button
Picture for Jianbo Yuan

Jianbo Yuan

Alert button

Exploring the Reasoning Abilities of Multimodal Large Language Models (MLLMs): A Comprehensive Survey on Emerging Trends in Multimodal Reasoning

Jan 18, 2024
Yiqi Wang, Wentao Chen, Xiaotian Han, Xudong Lin, Haiteng Zhao, Yongfei Liu, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

InfiAgent-DABench: Evaluating Agents on Data Analysis Tasks

Jan 10, 2024
Xueyu Hu, Ziyu Zhao, Shuang Wei, Ziwei Chai, Guoyin Wang, Xuwu Wang, Jing Su, Jingjing Xu, Ming Zhu, Yao Cheng, Jianbo Yuan, Kun Kuang, Yang Yang, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

InfiMM-Eval: Complex Open-Ended Reasoning Evaluation For Multi-Modal Large Language Models

Dec 04, 2023
Xiaotian Han, Quanzeng You, Yongfei Liu, Wentao Chen, Huangjie Zheng, Khalil Mrini, Xudong Lin, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Heng Wang, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

Improving In-Context Learning in Diffusion Models with Visual Context-Modulated Prompts

Dec 03, 2023
Tianqi Chen, Yongfei Liu, Zhendong Wang, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Hongxia Yang, Mingyuan Zhou

Viaarxiv icon

Self-Infilling Code Generation

Nov 29, 2023
Lin Zheng, Jianbo Yuan, Zhi Zhang, Hongxia Yang, Lingpeng Kong

Figure 1 for Self-Infilling Code Generation
Figure 2 for Self-Infilling Code Generation
Figure 3 for Self-Infilling Code Generation
Figure 4 for Self-Infilling Code Generation
Viaarxiv icon

Reason out Your Layout: Evoking the Layout Master from Large Language Models for Text-to-Image Synthesis

Nov 28, 2023
Xiaohui Chen, Yongfei Liu, Yingxiang Yang, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Li-Ping Liu, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

CORE-MM: Complex Open-Ended Reasoning Evaluation For Multi-Modal Large Language Models

Nov 27, 2023
Xiaotian Han, Quanzeng You, Yongfei Liu, Wentao Chen, Huangjie Zheng, Khalil Mrini, Xudong Lin, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Heng Wang, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

LoBaSS: Gauging Learnability in Supervised Fine-tuning Data

Oct 16, 2023
Haotian Zhou, Tingkai Liu, Qianli Ma, Jianbo Yuan, Pengfei Liu, Yang You, Hongxia Yang

Figure 1 for LoBaSS: Gauging Learnability in Supervised Fine-tuning Data
Figure 2 for LoBaSS: Gauging Learnability in Supervised Fine-tuning Data
Figure 3 for LoBaSS: Gauging Learnability in Supervised Fine-tuning Data
Figure 4 for LoBaSS: Gauging Learnability in Supervised Fine-tuning Data
Viaarxiv icon