Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Xie

Transformer Acceleration with Dynamic Sparse Attention


Oct 21, 2021
Liu Liu, Zheng Qu, Zhaodong Chen, Yufei Ding, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Understanding GNN Computational Graph: A Coordinated Computation, IO, and Memory Perspective


Oct 18, 2021
Hengrui Zhang, Zhongming Yu, Guohao Dai, Guyue Huang, Yufei Ding, Yuan Xie, Yu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Program-to-Circuit: Exploiting GNNs for Program Representation and Circuit Translation


Sep 13, 2021
Nan Wu, Huake He, Yuan Xie, Pan Li, Cong Hao


  Access Paper or Ask Questions

H2Learn: High-Efficiency Learning Accelerator for High-Accuracy Spiking Neural Networks


Jul 25, 2021
Ling Liang, Zheng Qu, Zhaodong Chen, Fengbin Tu, Yujie Wu, Lei Deng, Guoqi Li, Peng Li, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Dual Reweighting Domain Generalization for Face Presentation Attack Detection


Jun 30, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* accepted on IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Novelty Detection via Contrastive Learning with Negative Data Augmentation


Jun 18, 2021
Chengwei Chen, Yuan Xie, Shaohui Lin, Ruizhi Qiao, Jian Zhou, Xin Tan, Yi Zhang, Lizhuang Ma

* IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Model Sparsification by Scheduled Grow-and-Prune Methods


Jun 18, 2021
Xiaolong Ma, Minghai Qin, Fei Sun, Zejiang Hou, Kun Yuan, Yi Xu, Yanzhi Wang, Yen-Kuang Chen, Rong Jin, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact Single Image Super-Resolution via Contrastive Self-distillation


May 25, 2021
Yanbo Wang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Haiyan Wu, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Angela Yao

* Accepted by IJCAI-21 

  Access Paper or Ask Questions

Omni-supervised Point Cloud Segmentation via Gradual Receptive Field Component Reasoning


May 21, 2021
Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Haichuan Song, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Discrete-continuous Action Space Policy Gradient-based Attention for Image-Text Matching


Apr 21, 2021
Shiyang Yan, Li Yu, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing


Apr 19, 2021
Haiyan Wu, Yanyun Qu, Shaohui Lin, Jian Zhou, Ruizhi Qiao, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* CVPR 2021 accepted paper. Code: https://github.com/GlassyWu/AECR-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Farewell to Mutual Information: Variational Distillation for Cross-Modal Person Re-Identification


Apr 07, 2021
Xudong Tian, Zhizhong Zhang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

A Case for 3D Integrated System Design for Neuromorphic Computing & AI Applications


Mar 02, 2021
Eren Kurshan, Hai Li, Mingoo Seok, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

IronMan: GNN-assisted Design Space Exploration in High-Level Synthesis via Reinforcement Learning


Feb 16, 2021
Nan Wu, Yuan Xie, Cong Hao


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Machine Learning for Computer Architecture and Systems


Feb 16, 2021
Nan Wu, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Boundary-Aware Geometric Encoding for Semantic Segmentation of Point Clouds


Jan 07, 2021
Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Jie Zhou, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

AU-Expression Knowledge Constrained Representation Learning for Facial Expression Recognition


Dec 29, 2020
Tao Pu, Tianshui Chen, Yuan Xie, Hefeng Wu, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Training and Inference for Integer-Based Semantic Segmentation Network


Nov 30, 2020
Jiayi Yang, Lei Deng, Yukuan Yang, Yuan Xie, Guoqi Li

* 17 page, 12 figures, submitted to Neurocomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Look into Facial Expression Domain Adaptation: Adversarial Graph Learning and A Fair Evaluation Benchmark


Aug 27, 2020
Tianshui Chen, Tao Pu, Yuan Xie, Hefeng Wu, Lingbo Liu, Liang Lin

* Extension of our ACM MM 2020 paper. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.00859 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Graph Representation Adaptation for Cross-Domain Facial Expression Recognition


Aug 04, 2020
Yuan Xie, Tianshui Chen, Tao Pu, Hefeng Wu, Liang Lin

* Accepted at ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Tumor Anomaly Detection via Latent Regularized Adversarial Network


Jul 09, 2020
Nan Wang, Chengwei Chen, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SmartExchange: Trading Higher-cost Memory Storage/Access for Lower-cost Computation


May 08, 2020
Yang Zhao, Xiaohan Chen, Yue Wang, Chaojian Li, Haoran You, Yonggan Fu, Yuan Xie, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

* Accepted by 47th International Symposium on Computer Architecture (ISCA'2020) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing


May 07, 2020
Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jing Liu, Haiyan Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Ziling Huang, Qili Deng, Ju-Chin Chao, Tsung-Shan Yang, Peng-Wen Chen, Po-Min Hsu, Tzu-Yi Liao, Chung-En Sun, Pei-Yuan Wu, Jeonghyeok Do, Jongmin Park, Munchurl Kim, Kareem Metwaly, Xuelu Li, Tiantong Guo, Vishal Monga, Mingzhao Yu, Venkateswararao Cherukuri, Shiue-Yuan Chuang, Tsung-Nan Lin, David Lee, Jerome Chang, Zhan-Han Wang, Yu-Bang Chang, Chang-Hong Lin, Yu Dong, Hongyu Zhou, Xiangzhen Kong, Sourya Dipta Das, Saikat Dutta, Xuan Zhao, Bing Ouyang, Dennis Estrada, Meiqi Wang, Tianqi Su, Siyi Chen, Bangyong Sun, Vincent Whannou de Dravo, Zhe Yu, Pratik Narang, Aryan Mehra, Navaneeth Raghunath, Murari Mandal

* CVPR Workshops Proceedings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TIMELY: Pushing Data Movements and Interfaces in PIM Accelerators Towards Local and in Time Domain


May 03, 2020
Weitao Li, Pengfei Xu, Yang Zhao, Haitong Li, Yuan Xie, Yingyan Lin

* Accepted by 47th International Symposium on Computer Architecture (ISCA'2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Comparing SNNs and RNNs on Neuromorphic Vision Datasets: Similarities and Differences


May 02, 2020
Weihua He, YuJie Wu, Lei Deng, Guoqi Li, Haoyu Wang, Yang Tian, Wei Ding, Wenhui Wang, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Computation on Sparse Neural Networks: an Inspiration for Future Hardware


Apr 24, 2020
Fei Sun, Minghai Qin, Tianyun Zhang, Liu Liu, Yen-Kuang Chen, Yuan Xie

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Segmentation Network for Ultra-Resolution Medical Images


Feb 19, 2020
Tong Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Bicheng Dai, Shuxin Chen


  Access Paper or Ask Questions