Alert button
Picture for Yiming Zhang

Yiming Zhang

Alert button

PIA: Your Personalized Image Animator via Plug-and-Play Modules in Text-to-Image Models

Dec 21, 2023
Yiming Zhang, Zhening Xing, Yanhong Zeng, Youqing Fang, Kai Chen

Viaarxiv icon

DSText V2: A Comprehensive Video Text Spotting Dataset for Dense and Small Text

Nov 29, 2023
Weijia Wu, Yiming Zhang, Yefei He, Luoming Zhang, Zhenyu Lou, Hong Zhou, Xiang Bai

Viaarxiv icon

Revisiting the Knowledge Injection Frameworks

Nov 02, 2023
Peng Fu, Yiming Zhang, Haobo Wang, Weikang Qiu, Junbo Zhao

Viaarxiv icon

Emergent Communication in Interactive Sketch Question Answering

Oct 24, 2023
Zixing Lei, Yiming Zhang, Yuxin Xiong, Siheng Chen

Viaarxiv icon

Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation

Oct 20, 2023
Yu Ji, Qi Shen, Shixuan Zhu, Hang Yu, Yiming Zhang, Chuan Cui, Zhihua Wei

Figure 1 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Figure 2 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Figure 3 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Figure 4 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

Multi3DRefer: Grounding Text Description to Multiple 3D Objects

Sep 11, 2023
Yiming Zhang, ZeMing Gong, Angel X. Chang

Figure 1 for Multi3DRefer: Grounding Text Description to Multiple 3D Objects
Figure 2 for Multi3DRefer: Grounding Text Description to Multiple 3D Objects
Figure 3 for Multi3DRefer: Grounding Text Description to Multiple 3D Objects
Figure 4 for Multi3DRefer: Grounding Text Description to Multiple 3D Objects
Viaarxiv icon

Self-Sampling Meta SAM: Enhancing Few-shot Medical Image Segmentation with Meta-Learning

Sep 01, 2023
Yiming Zhang, Tianang Leng, Kun Han, Xiaohui Xie

Figure 1 for Self-Sampling Meta SAM: Enhancing Few-shot Medical Image Segmentation with Meta-Learning
Figure 2 for Self-Sampling Meta SAM: Enhancing Few-shot Medical Image Segmentation with Meta-Learning
Figure 3 for Self-Sampling Meta SAM: Enhancing Few-shot Medical Image Segmentation with Meta-Learning
Figure 4 for Self-Sampling Meta SAM: Enhancing Few-shot Medical Image Segmentation with Meta-Learning
Viaarxiv icon

TableGPT: Towards Unifying Tables, Nature Language and Commands into One GPT

Aug 07, 2023
Liangyu Zha, Junlin Zhou, Liyao Li, Rui Wang, Qingyi Huang, Saisai Yang, Jing Yuan, Changbao Su, Xiang Li, Aofeng Su, Tao Zhang, Chen Zhou, Kaizhe Shou, Miao Wang, Wufang Zhu, Guoshan Lu, Chao Ye, Yali Ye, Wentao Ye, Yiming Zhang, Xinglong Deng, Jie Xu, Haobo Wang, Gang Chen, Junbo Zhao

Figure 1 for TableGPT: Towards Unifying Tables, Nature Language and Commands into One GPT
Figure 2 for TableGPT: Towards Unifying Tables, Nature Language and Commands into One GPT
Figure 3 for TableGPT: Towards Unifying Tables, Nature Language and Commands into One GPT
Figure 4 for TableGPT: Towards Unifying Tables, Nature Language and Commands into One GPT
Viaarxiv icon