Alert button
Picture for Hongbin Zhou

Hongbin Zhou

Alert button

ChartX & ChartVLM: A Versatile Benchmark and Foundation Model for Complicated Chart Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Renqiu Xia, Bo Zhang, Hancheng Ye, Xiangchao Yan, Qi Liu, Hongbin Zhou, Zijun Chen, Min Dou, Botian Shi, Junchi Yan, Yu Qiao

Viaarxiv icon

OASim: an Open and Adaptive Simulator based on Neural Rendering for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Guohang Yan, Jiahao Pi, Jianfei Guo, Zhaotong Luo, Min Dou, Nianchen Deng, Qiusheng Huang, Daocheng Fu, Licheng Wen, Pinlong Cai, Xing Gao, Xinyu Cai, Bo Zhang, Xuemeng Yang, Yeqi Bai, Hongbin Zhou, Botian Shi

Viaarxiv icon

Vec-Tok Speech: speech vectorization and tokenization for neural speech generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Xinfa Zhu, Yuanjun Lv, Yi Lei, Tao Li, Wendi He, Hongbin Zhou, Heng Lu, Lei Xie

Viaarxiv icon

SALT: Distinguishable Speaker Anonymization Through Latent Space Transformation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Yuanjun Lv, Jixun Yao, Peikun Chen, Hongbin Zhou, Heng Lu, Lei Xie

Viaarxiv icon

PromptVC: Flexible Stylistic Voice Conversion in Latent Space Driven by Natural Language Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Jixun Yao, Yuguang Yang, Yi Lei, Ziqian Ning, Yanni Hu, Yu Pan, Jingjing Yin, Hongbin Zhou, Heng Lu, Lei Xie

Figure 1 for PromptVC: Flexible Stylistic Voice Conversion in Latent Space Driven by Natural Language Prompts
Figure 2 for PromptVC: Flexible Stylistic Voice Conversion in Latent Space Driven by Natural Language Prompts
Figure 3 for PromptVC: Flexible Stylistic Voice Conversion in Latent Space Driven by Natural Language Prompts
Figure 4 for PromptVC: Flexible Stylistic Voice Conversion in Latent Space Driven by Natural Language Prompts
Viaarxiv icon

METTS: Multilingual Emotional Text-to-Speech by Cross-speaker and Cross-lingual Emotion Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 29, 2023
Xinfa Zhu, Yi Lei, Tao Li, Yongmao Zhang, Hongbin Zhou, Heng Lu, Lei Xie

Figure 1 for METTS: Multilingual Emotional Text-to-Speech by Cross-speaker and Cross-lingual Emotion Transfer
Figure 2 for METTS: Multilingual Emotional Text-to-Speech by Cross-speaker and Cross-lingual Emotion Transfer
Figure 3 for METTS: Multilingual Emotional Text-to-Speech by Cross-speaker and Cross-lingual Emotion Transfer
Figure 4 for METTS: Multilingual Emotional Text-to-Speech by Cross-speaker and Cross-lingual Emotion Transfer
Viaarxiv icon

DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Tao Ma, Xuemeng Yang, Hongbin Zhou, Xin Li, Botian Shi, Junjie Liu, Yuchen Yang, Zhizheng Liu, Liang He, Yu Qiao, Yikang Li, Hongsheng Li

Figure 1 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Figure 2 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Figure 3 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Figure 4 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Viaarxiv icon

MASNet:Improve Performance of Siamese Networks with Mutual-attention for Remote Sensing Change Detection Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2022
Hongbin Zhou, Yupeng Ren, Qiankun Li, Jun Yin, Yonggang Lin

Figure 1 for MASNet:Improve Performance of Siamese Networks with Mutual-attention for Remote Sensing Change Detection Tasks
Figure 2 for MASNet:Improve Performance of Siamese Networks with Mutual-attention for Remote Sensing Change Detection Tasks
Figure 3 for MASNet:Improve Performance of Siamese Networks with Mutual-attention for Remote Sensing Change Detection Tasks
Figure 4 for MASNet:Improve Performance of Siamese Networks with Mutual-attention for Remote Sensing Change Detection Tasks
Viaarxiv icon

Improving Cross-lingual Speech Synthesis with Triplet Training Scheme

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2022
Jianhao Ye, Hongbin Zhou, Zhiba Su, Wendi He, Kaimeng Ren, Lin Li, Heng Lu

Figure 1 for Improving Cross-lingual Speech Synthesis with Triplet Training Scheme
Figure 2 for Improving Cross-lingual Speech Synthesis with Triplet Training Scheme
Figure 3 for Improving Cross-lingual Speech Synthesis with Triplet Training Scheme
Viaarxiv icon