Alert button
Picture for Ziyu Liu

Ziyu Liu

Alert button

TBNet: A Neural Architectural Defense Framework Facilitating DNN Model Protection in Trusted Execution Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Ziyu Liu, Tong Zhou, Yukui Luo, Xiaolin Xu

Viaarxiv icon

RAR: Retrieving And Ranking Augmented MLLMs for Visual Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Ziyu Liu, Zeyi Sun, Yuhang Zang, Wei Li, Pan Zhang, Xiaoyi Dong, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Figure 1 for RAR: Retrieving And Ranking Augmented MLLMs for Visual Recognition
Figure 2 for RAR: Retrieving And Ranking Augmented MLLMs for Visual Recognition
Figure 3 for RAR: Retrieving And Ranking Augmented MLLMs for Visual Recognition
Figure 4 for RAR: Retrieving And Ranking Augmented MLLMs for Visual Recognition
Viaarxiv icon

Self-Supervised Learning for Time Series: Contrastive or Generative?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Ziyu Liu, Azadeh Alavi, Minyi Li, Xiang Zhang

Figure 1 for Self-Supervised Learning for Time Series: Contrastive or Generative?
Figure 2 for Self-Supervised Learning for Time Series: Contrastive or Generative?
Figure 3 for Self-Supervised Learning for Time Series: Contrastive or Generative?
Figure 4 for Self-Supervised Learning for Time Series: Contrastive or Generative?
Viaarxiv icon

Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2023
Zhiqing Zhang, Guojia Fan, Tianyong Liu, Nan Li, Yuyang Liu, Ziyu Liu, Canwei Dong, Shoujun Zhou

Figure 1 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Figure 2 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Figure 3 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Figure 4 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Motley: Benchmarking Heterogeneity and Personalization in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 18, 2022
Shanshan Wu, Tian Li, Zachary Charles, Yu Xiao, Ziyu Liu, Zheng Xu, Virginia Smith

Figure 1 for Motley: Benchmarking Heterogeneity and Personalization in Federated Learning
Figure 2 for Motley: Benchmarking Heterogeneity and Personalization in Federated Learning
Figure 3 for Motley: Benchmarking Heterogeneity and Personalization in Federated Learning
Figure 4 for Motley: Benchmarking Heterogeneity and Personalization in Federated Learning
Viaarxiv icon

On Privacy and Personalization in Cross-Silo Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2022
Ziyu Liu, Shengyuan Hu, Zhiwei Steven Wu, Virginia Smith

Figure 1 for On Privacy and Personalization in Cross-Silo Federated Learning
Figure 2 for On Privacy and Personalization in Cross-Silo Federated Learning
Figure 3 for On Privacy and Personalization in Cross-Silo Federated Learning
Figure 4 for On Privacy and Personalization in Cross-Silo Federated Learning
Viaarxiv icon

The Skellam Mechanism for Differentially Private Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2021
Naman Agarwal, Peter Kairouz, Ziyu Liu

Figure 1 for The Skellam Mechanism for Differentially Private Federated Learning
Figure 2 for The Skellam Mechanism for Differentially Private Federated Learning
Figure 3 for The Skellam Mechanism for Differentially Private Federated Learning
Figure 4 for The Skellam Mechanism for Differentially Private Federated Learning
Viaarxiv icon

ECG-Based Heart Arrhythmia Diagnosis Through Attentional Convolutional Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2021
Ziyu Liu, Xiang Zhang

Figure 1 for ECG-Based Heart Arrhythmia Diagnosis Through Attentional Convolutional Neural Networks
Figure 2 for ECG-Based Heart Arrhythmia Diagnosis Through Attentional Convolutional Neural Networks
Figure 3 for ECG-Based Heart Arrhythmia Diagnosis Through Attentional Convolutional Neural Networks
Figure 4 for ECG-Based Heart Arrhythmia Diagnosis Through Attentional Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon

The Distributed Discrete Gaussian Mechanism for Federated Learning with Secure Aggregation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2021
Peter Kairouz, Ziyu Liu, Thomas Steinke

Figure 1 for The Distributed Discrete Gaussian Mechanism for Federated Learning with Secure Aggregation
Figure 2 for The Distributed Discrete Gaussian Mechanism for Federated Learning with Secure Aggregation
Figure 3 for The Distributed Discrete Gaussian Mechanism for Federated Learning with Secure Aggregation
Figure 4 for The Distributed Discrete Gaussian Mechanism for Federated Learning with Secure Aggregation
Viaarxiv icon

Learning Implicit Credit Assignment for Multi-Agent Actor-Critic

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2020
Meng Zhou, Ziyu Liu, Pengwei Sui, Yixuan Li, Yuk Ying Chung

Figure 1 for Learning Implicit Credit Assignment for Multi-Agent Actor-Critic
Figure 2 for Learning Implicit Credit Assignment for Multi-Agent Actor-Critic
Figure 3 for Learning Implicit Credit Assignment for Multi-Agent Actor-Critic
Figure 4 for Learning Implicit Credit Assignment for Multi-Agent Actor-Critic
Viaarxiv icon