Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Coarse-to-Fine Pseudo-Labeling Guided Meta-Learning for Inexactly-Supervised Few-Shot Classification

Jul 11, 2020
Jinhai Yang, Hua Yang, Lin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Manipulated Face Detector: Joint Spatial and Frequency Domain Attention Network

May 06, 2020
Zehao Chen, Hua Yang


  Access Paper or Ask Questions

Distribution Context Aware Loss for Person Re-identification

Nov 17, 2019
Zhigang Chang, Qin Zhou, Mingyang Yu, Shibao Zheng, Hua Yang, Tai-Pang Wu

* IEEE VCIP 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Online Multi-Object Tracking with Dual Matching Attention Networks

Feb 02, 2019
Ji Zhu, Hua Yang, Nian Liu, Minyoung Kim, Wenjun Zhang, Ming-Hsuan Yang

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Robust and Efficient Graph Correspondence Transfer for Person Re-identification

May 15, 2018
Qin Zhou, Heng Fan, Hua Yang, Hang Su, Shibao Zheng, Shuang Wu, Haibin Ling

* Tech. Report. The source code is available at http://www.dabi.temple.edu/~hbling/code/gct.htm. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.00242 

  Access Paper or Ask Questions

Weighted Bilinear Coding over Salient Body Parts for Person Re-identification

Apr 30, 2018
Qin Zhou, Heng Fan, Hang Su, Hua Yang, Shibao Zheng, Haibin Ling

* This manuscript is under consideration at Pattern Recognition Letters 

  Access Paper or Ask Questions