Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ao Zhang

S2Looking: A Satellite Side-Looking Dataset for Building Change Detection


Jul 20, 2021
Li Shen, Yao Lu, Hao Chen, Hao Wei, Donghai Xie, Jiabao Yue, Rui Chen, Yue Zhang, Ao Zhang, Shouye Lv, Bitao Jiang


  Access Paper or Ask Questions

RADDet: Range-Azimuth-Doppler based Radar Object Detection for Dynamic Road Users


May 02, 2021
Ao Zhang, Farzan Erlik Nowruzi, Robert Laganiere

* Accepted by 18th Conference on Robots and Vision (CRV), CRV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Distant Supervision for Scene Graph Generation


Mar 29, 2021
Yuan Yao, Ao Zhang, Xu Han, Mengdi Li, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter, Maosong Sun

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation with Hierarchical SQL-to-Question Generation for Cross-domain Text-to-SQL Parsing


Mar 08, 2021
Ao Zhang, Kun Wu, Lijie Wang, Zhenghua Li, Xinyan Xiao, Hua Wu, Min Zhang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

DefenseVGAE: Defending against Adversarial Attacks on Graph Data via a Variational Graph Autoencoder


Jun 16, 2020
Ao Zhang, Jinwen Ma

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

tau-FPL: Tolerance-Constrained Learning in Linear Time


Jan 15, 2018
Ao Zhang, Nan Li, Jian Pu, Jun Wang, Junchi Yan, Hongyuan Zha

* 32 pages, 3 figures. This is an extended version of our paper published in AAAI-18 

  Access Paper or Ask Questions