Alert button
Picture for Ao Zhang

Ao Zhang

Alert button

Physical formula enhanced multi-task learning for pharmacokinetics prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Ruifeng Li, Dongzhan Zhou, Ancheng Shen, Ao Zhang, Mao Su, Mingqian Li, Hongyang Chen, Gang Chen, Yin Zhang, Shufei Zhang, Yuqiang Li, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

ICMC-ASR: The ICASSP 2024 In-Car Multi-Channel Automatic Speech Recognition Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Yue Li, Ao Zhang, Jiayao Sun, Lei Xie, Wei Chen, Pan Zhou, Hui Bu, Xin Xu, Binbin Zhang, Zhuo Chen, Jian Wu, Longbiao Wang, Eng Siong Chng, Sun Li

Viaarxiv icon

Knowledge Enhanced Conditional Imputation for Healthcare Time-series

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Linglong Qian, Zina Ibrahim, Hugh Logan Ellis, Ao Zhang, Yuezhou Zhang, Tao Wang, Richard Dobson

Viaarxiv icon

U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Ao Zhang, Pan Zhou, Kaixun Huang, Yong Zou, Ming Liu, Lei Xie

Figure 1 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Figure 2 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Figure 3 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Figure 4 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Viaarxiv icon

NExT-Chat: An LMM for Chat, Detection and Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Ao Zhang, Wei Ji, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Spike-Triggered Contextual Biasing for End-to-End Mandarin Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Kaixun Huang, Ao Zhang, Binbin Zhang, Tianyi Xu, Xingchen Song, Lei Xie

Viaarxiv icon

Adaptive Contextual Biasing for Transducer Based Streaming Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Tianyi Xu, Zhanheng Yang, Kaixun Huang, Pengcheng Guo, Ao Zhang, Biao Li, Changru Chen, Chao Li, Lei Xie

Figure 1 for Adaptive Contextual Biasing for Transducer Based Streaming Speech Recognition
Figure 2 for Adaptive Contextual Biasing for Transducer Based Streaming Speech Recognition
Figure 3 for Adaptive Contextual Biasing for Transducer Based Streaming Speech Recognition
Figure 4 for Adaptive Contextual Biasing for Transducer Based Streaming Speech Recognition
Viaarxiv icon

Contextualized End-to-End Speech Recognition with Contextual Phrase Prediction Network

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2023
Kaixun Huang, Ao Zhang, Zhanheng Yang, Pengcheng Guo, Bingshen Mu, Tianyi Xu, Lei Xie

Figure 1 for Contextualized End-to-End Speech Recognition with Contextual Phrase Prediction Network
Figure 2 for Contextualized End-to-End Speech Recognition with Contextual Phrase Prediction Network
Figure 3 for Contextualized End-to-End Speech Recognition with Contextual Phrase Prediction Network
Figure 4 for Contextualized End-to-End Speech Recognition with Contextual Phrase Prediction Network
Viaarxiv icon

Transfer Visual Prompt Generator across LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2023
Ao Zhang, Hao Fei, Yuan Yao, Wei Ji, Li Li, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Transfer Visual Prompt Generator across LLMs
Figure 2 for Transfer Visual Prompt Generator across LLMs
Figure 3 for Transfer Visual Prompt Generator across LLMs
Figure 4 for Transfer Visual Prompt Generator across LLMs
Viaarxiv icon

VE-KWS: Visual Modality Enhanced End-to-End Keyword Spotting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2023
Ao Zhang, He Wang, Pengcheng Guo, Yihui Fu, Lei Xie, Yingying Gao, Shilei Zhang, Junlan Feng

Figure 1 for VE-KWS: Visual Modality Enhanced End-to-End Keyword Spotting
Figure 2 for VE-KWS: Visual Modality Enhanced End-to-End Keyword Spotting
Figure 3 for VE-KWS: Visual Modality Enhanced End-to-End Keyword Spotting
Figure 4 for VE-KWS: Visual Modality Enhanced End-to-End Keyword Spotting
Viaarxiv icon