Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Guan

LOT: A Benchmark for Evaluating Chinese Long Text Understanding and Generation


Aug 30, 2021
Jian Guan, Zhuoer Feng, Yamei Chen, Ruilin He, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Minlie Huang

* 11 pages. Benchmark datasets, pretraining data and pretraining models url: https://github.com/thu-coai/LOT-Benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Stylized Story Generation with Style-Guided Planning


May 19, 2021
Xiangzhe Kong, Jialiang Huang, Ziquan Tung, Jian Guan, Minlie Huang

* 9 pages, 3 figures. Will be included in Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Long Text Generation by Modeling Sentence-Level and Discourse-Level Coherence


May 19, 2021
Jian Guan, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Zitao Liu, Wenbiao Ding, Minlie Huang

* ACL 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

OpenMEVA: A Benchmark for Evaluating Open-ended Story Generation Metrics


May 19, 2021
Jian Guan, Zhexin Zhang, Zhuoer Feng, Zitao Liu, Wenbiao Ding, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Minlie Huang

* ACL 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Low-dimensional Denoising Embedding Transformer for ECG Classification


Mar 31, 2021
Jian Guan, Wenbo Wang, Pengming Feng, Xinxin Wang, Wenwu Wang

* To appear at ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Time-domain Speech Enhancement with Generative Adversarial Learning


Mar 30, 2021
Feiyang Xiao, Jian Guan, Qiuqiang Kong, Wenwu Wang


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

UNION: An Unreferenced Metric for Evaluating Open-ended Story Generation


Sep 16, 2020
Jian Guan, Minlie Huang

* Long paper; Accepted by EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation


Feb 03, 2020
Fei Huang, Dazhen Wan, Zhihong Shao, Pei Ke, Jian Guan, Yilin Niu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Submitting to ACL2020 demo 

  Access Paper or Ask Questions

A Knowledge-Enhanced Pretraining Model for Commonsense Story Generation


Jan 15, 2020
Jian Guan, Fei Huang, Zhihao Zhao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accept at Transactions of the Association for Computational Linguistics 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Practical Solution for SAR Despeckling with Only Single Speckled Images


Dec 13, 2019
Ye Yuan, Jianguo Sun, Jian Guan, Pengming Feng, Yanxia Wu

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

IENet: Interacting Embranchment One Stage Anchor Free Detector for Orientation Aerial Object Detection


Dec 02, 2019
Youtian Lin, Pengming Feng, Jian Guan


  Access Paper or Ask Questions

Model-Based Reinforcement Learning with Adversarial Training for Online Recommendation


Nov 13, 2019
Xueying Bai, Jian Guan, Hongning Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Model-Based Reinforcement Learning with Adversarial Training for Online Recommendation


Nov 10, 2019
Xueying Bai, Jian Guan, Hongning Wang


  Access Paper or Ask Questions

Story Ending Generation with Incremental Encoding and Commonsense Knowledge


Aug 30, 2018
Jian Guan, Yansen Wang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions