Alert button
Picture for Boxi Cao

Boxi Cao

Alert button

Learning In-context Learning for Named Entity Recognition

May 26, 2023
Jiawei Chen, Yaojie Lu, Hongyu Lin, Jie Lou, Wei Jia, Dai Dai, Hua Wu, Boxi Cao, Xianpei Han, Le Sun

Figure 1 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Figure 2 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Figure 3 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Figure 4 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models

May 16, 2023
Boxi Cao, Qiaoyu Tang, Hongyu Lin, Xianpei Han, Jiawei Chen, Tianshu Wang, Le Sun

Figure 1 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models
Figure 2 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models
Figure 3 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models
Figure 4 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models
Viaarxiv icon

The Life Cycle of Knowledge in Big Language Models: A Survey

Mar 14, 2023
Boxi Cao, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun

Figure 1 for The Life Cycle of Knowledge in Big Language Models: A Survey
Figure 2 for The Life Cycle of Knowledge in Big Language Models: A Survey
Figure 3 for The Life Cycle of Knowledge in Big Language Models: A Survey
Figure 4 for The Life Cycle of Knowledge in Big Language Models: A Survey
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

Pre-training to Match for Unified Low-shot Relation Extraction

Mar 23, 2022
Fangchao Liu, Hongyu Lin, Xianpei Han, Boxi Cao, Le Sun

Figure 1 for Pre-training to Match for Unified Low-shot Relation Extraction
Figure 2 for Pre-training to Match for Unified Low-shot Relation Extraction
Figure 3 for Pre-training to Match for Unified Low-shot Relation Extraction
Figure 4 for Pre-training to Match for Unified Low-shot Relation Extraction
Viaarxiv icon

Can Prompt Probe Pretrained Language Models? Understanding the Invisible Risks from a Causal View

Mar 23, 2022
Boxi Cao, Hongyu Lin, Xianpei Han, Fangchao Liu, Le Sun

Figure 1 for Can Prompt Probe Pretrained Language Models? Understanding the Invisible Risks from a Causal View
Figure 2 for Can Prompt Probe Pretrained Language Models? Understanding the Invisible Risks from a Causal View
Figure 3 for Can Prompt Probe Pretrained Language Models? Understanding the Invisible Risks from a Causal View
Figure 4 for Can Prompt Probe Pretrained Language Models? Understanding the Invisible Risks from a Causal View
Viaarxiv icon

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark

Dec 27, 2021
Yuan Yao, Qingxiu Dong, Jian Guan, Boxi Cao, Zhengyan Zhang, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Fanchao Qi, Junwei Bao, Jinran Nie, Zheni Zeng, Yuxian Gu, Kun Zhou, Xuancheng Huang, Wenhao Li, Shuhuai Ren, Jinliang Lu, Chengqiang Xu, Huadong Wang, Guoyang Zeng, Zile Zhou, Jiajun Zhang, Juanzi Li, Minlie Huang, Rui Yan, Xiaodong He, Xiaojun Wan, Xin Zhao, Xu Sun, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xianpei Han, Erhong Yang, Zhifang Sui, Maosong Sun

Figure 1 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 2 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 3 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 4 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Viaarxiv icon

Knowledgeable or Educated Guess? Revisiting Language Models as Knowledge Bases

Jun 17, 2021
Boxi Cao, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, Lingyong Yan, Meng Liao, Tong Xue, Jin Xu

Figure 1 for Knowledgeable or Educated Guess? Revisiting Language Models as Knowledge Bases
Figure 2 for Knowledgeable or Educated Guess? Revisiting Language Models as Knowledge Bases
Figure 3 for Knowledgeable or Educated Guess? Revisiting Language Models as Knowledge Bases
Figure 4 for Knowledgeable or Educated Guess? Revisiting Language Models as Knowledge Bases
Viaarxiv icon