Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Sememe Prediction for BabelNet Synsets using Multilingual and Multimodal InformationFanchao Qi , Chuancheng Lv , Zhiyuan Liu , Xiaojun Meng , Maosong Sun , Hai-Tao Zheng

* Accepted by Findings of ACL 2022 as a long paper. Camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for WritingFanchao Qi , Yanhui Yang , Jing Yi , Zhili Cheng , Zhiyuan Liu , Maosong Sun

* Accepted by the main conference of ACL 2022 as a long paper. The camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation BenchmarkYuan Yao , Qingxiu Dong , Jian Guan , Boxi Cao , Zhengyan Zhang , Chaojun Xiao , Xiaozhi Wang , Fanchao Qi , Junwei Bao , Jinran Nie , Zheni Zeng , Yuxian Gu , Kun Zhou , Xuancheng Huang , Wenhao Li , Shuhuai Ren , Jinliang Lu , Chengqiang Xu , Huadong Wang , Guoyang Zeng , Zile Zhou , Jiajun Zhang , Juanzi Li , Minlie Huang , Rui Yan , Xiaodong He , Xiaojun Wan , Xin Zhao , Xu Sun , Yang Liu , Zhiyuan Liu , Xianpei Han , Erhong Yang , Zhifang Sui , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Textual Backdoor Attacks Can Be More Harmful via Two Simple TricksYangyi Chen , Fanchao Qi , Zhiyuan Liu , Maosong Sun

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style TransferFanchao Qi , Yangyi Chen , Xurui Zhang , Mukai Li , Zhiyuan Liu , Maosong Sun

* Accepted by the main conference of EMNLP 2021 as a long paper. The camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language ModelsZhengyan Zhang , Yuxian Gu , Xu Han , Shengqi Chen , Chaojun Xiao , Zhenbo Sun , Yuan Yao , Fanchao Qi , Jian Guan , Pei Ke , Yanzheng Cai , Guoyang Zeng , Zhixing Tan , Zhiyuan Liu , Minlie Huang , Wentao Han , Yang Liu , Xiaoyan Zhu , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Turn the Combination Lock: Learnable Textual Backdoor Attacks via Word SubstitutionFanchao Qi , Yuan Yao , Sophia Xu , Zhiyuan Liu , Maosong Sun

* Accepted by the main conference of ACL-IJCNLP as a long paper. Camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>