Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fanchao Qi

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Turn the Combination Lock: Learnable Textual Backdoor Attacks via Word Substitution


Jun 11, 2021
Fanchao Qi, Yuan Yao, Sophia Xu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Accepted by the main conference of ACL-IJCNLP as a long paper. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

CCPM: A Chinese Classical Poetry Matching Dataset


Jun 03, 2021
Wenhao Li, Fanchao Qi, Maosong Sun, Xiaoyuan Yi, Jiarui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Hidden Killer: Invisible Textual Backdoor Attacks with Syntactic Trigger


Jun 03, 2021
Fanchao Qi, Mukai Li, Yangyi Chen, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Maosong Sun

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 as a long paper. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Construction of Sememe Knowledge Bases via Dictionaries


Jun 03, 2021
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Fengyu Wang, Zhiyuan Liu, Xiao Chen, Maosong Sun

* Accepted by Findings of ACL at ACL-IJCNLP 2021. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

SHUOWEN-JIEZI: Linguistically Informed Tokenizers For Chinese Language Model Pretraining


Jun 01, 2021
Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Yingfa Chen, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress. Feedback is welcome 

  Access Paper or Ask Questions

Red Alarm for Pre-trained Models: Universal Vulnerabilities by Neuron-Level Backdoor Attacks


Jan 19, 2021
Zhengyan Zhang, Guangxuan Xiao, Yongwei Li, Tian Lv, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Xin Jiang, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Better Robustness by More Coverage: Adversarial Training with Mixup Augmentation for Robust Fine-tuning


Dec 31, 2020
Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

ONION: A Simple and Effective Defense Against Textual Backdoor Attacks


Nov 20, 2020
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Mukai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Know What You Don't Need: Single-Shot Meta-Pruning for Attention Heads


Nov 07, 2020
Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Qun Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Attack: Towards Textual Adversarial Attacking in Real-world Situations


Sep 19, 2020
Yuan Zang, Bairu Hou, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Xiaojun Meng, Maosong Sun

* work in progress, 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OpenAttack: An Open-source Textual Adversarial Attack Toolkit


Sep 19, 2020
Guoyang Zeng, Fanchao Qi, Qianrui Zhou, Tingji Zhang, Bairu Hou, Yuan Zang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress, 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Country Image in COVID-19 Pandemic: A Case Study of China


Sep 12, 2020
Huimin Chen, Zeyu Zhu, Fanchao Qi, Yining Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jianbin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Lexical Sememe Prediction using Dictionary Definitions by Capturing Local Semantic Correspondence


Jan 16, 2020
Jiaju Du, Fanchao Qi, Maosong Sun, Zhiyuan Liu

* Accepted by Journal of Chinese Information Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-channel Reverse Dictionary Model


Dec 19, 2019
Lei Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* Accepted by AAAI Conference on Artificial Intelligence 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Building a Multilingual Sememe Knowledge Base: Predicting Sememes for BabelNet Synsets


Dec 04, 2019
Fanchao Qi, Liang Chang, Maosong Sun, Sicong Ouyang, Zhiyuan Liu

* Accepted by AAAI Conference on Artificial Intelligence 2020 for oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions

Textual Adversarial Attack as Combinatorial Optimization


Nov 10, 2019
Yuan Zang, Chenghao Yang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Meng Zhang, Qun Liu, Maosong Sun

* Work in progress. 6 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Open the Boxes of Words: Incorporating Sememes into Textual Adversarial Attack


Oct 27, 2019
Yuan Zang, Chenghao Yang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Meng Zhang, Qun Liu, Maosong Sun

* Work in progress. 5 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Recurrent Neural Networks with Sememes


Oct 20, 2019
Yujia Qin, Fanchao Qi, Sicong Ouyang, Zhiyuan Liu, Cheng Yang, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Using BERT for Word Sense Disambiguation


Sep 18, 2019
Jiaju Du, Fanchao Qi, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Semantic Compositionality with Sememe Knowledge


Jul 10, 2019
Fanchao Qi, Junjie Huang, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Xiao Chen, Qun Liu, Maosong Sun

* To appear at ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

COS960: A Chinese Word Similarity Dataset of 960 Word Pairs


Jun 01, 2019
Junjie Huang, Fanchao Qi, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* initial commit, unfinished yet 

  Access Paper or Ask Questions

OpenHowNet: An Open Sememe-based Lexical Knowledge Base


Jan 28, 2019
Fanchao Qi, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Qiang Dong, Maosong Sun, Zhendong Dong

* 4 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions