Alert button
Picture for Fanchao Qi

Fanchao Qi

Alert button

WebCPM: Interactive Web Search for Chinese Long-form Question Answering

May 23, 2023
Yujia Qin, Zihan Cai, Dian Jin, Lan Yan, Shihao Liang, Kunlun Zhu, Yankai Lin, Xu Han, Ning Ding, Huadong Wang, Ruobing Xie, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

Figure 1 for WebCPM: Interactive Web Search for Chinese Long-form Question Answering
Figure 2 for WebCPM: Interactive Web Search for Chinese Long-form Question Answering
Figure 3 for WebCPM: Interactive Web Search for Chinese Long-form Question Answering
Figure 4 for WebCPM: Interactive Web Search for Chinese Long-form Question Answering
Viaarxiv icon

C-Eval: A Multi-Level Multi-Discipline Chinese Evaluation Suite for Foundation Models

May 15, 2023
Yuzhen Huang, Yuzhuo Bai, Zhihao Zhu, Junlei Zhang, Jinghan Zhang, Tangjun Su, Junteng Liu, Chuancheng Lv, Yikai Zhang, Jiayi Lei, Fanchao Qi, Yao Fu, Maosong Sun, Junxian He

Figure 1 for C-Eval: A Multi-Level Multi-Discipline Chinese Evaluation Suite for Foundation Models
Figure 2 for C-Eval: A Multi-Level Multi-Discipline Chinese Evaluation Suite for Foundation Models
Figure 3 for C-Eval: A Multi-Level Multi-Discipline Chinese Evaluation Suite for Foundation Models
Figure 4 for C-Eval: A Multi-Level Multi-Discipline Chinese Evaluation Suite for Foundation Models
Viaarxiv icon

Why Should Adversarial Perturbations be Imperceptible? Rethink the Research Paradigm in Adversarial NLP

Oct 19, 2022
Yangyi Chen, Hongcheng Gao, Ganqu Cui, Fanchao Qi, Longtao Huang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Why Should Adversarial Perturbations be Imperceptible? Rethink the Research Paradigm in Adversarial NLP
Figure 2 for Why Should Adversarial Perturbations be Imperceptible? Rethink the Research Paradigm in Adversarial NLP
Figure 3 for Why Should Adversarial Perturbations be Imperceptible? Rethink the Research Paradigm in Adversarial NLP
Figure 4 for Why Should Adversarial Perturbations be Imperceptible? Rethink the Research Paradigm in Adversarial NLP
Viaarxiv icon

Sememe Prediction for BabelNet Synsets using Multilingual and Multimodal Information

Mar 14, 2022
Fanchao Qi, Chuancheng Lv, Zhiyuan Liu, Xiaojun Meng, Maosong Sun, Hai-Tao Zheng

Figure 1 for Sememe Prediction for BabelNet Synsets using Multilingual and Multimodal Information
Figure 2 for Sememe Prediction for BabelNet Synsets using Multilingual and Multimodal Information
Figure 3 for Sememe Prediction for BabelNet Synsets using Multilingual and Multimodal Information
Figure 4 for Sememe Prediction for BabelNet Synsets using Multilingual and Multimodal Information
Viaarxiv icon

QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for Writing

Mar 14, 2022
Fanchao Qi, Yanhui Yang, Jing Yi, Zhili Cheng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for Writing
Figure 2 for QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for Writing
Figure 3 for QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for Writing
Figure 4 for QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for Writing
Viaarxiv icon

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark

Dec 27, 2021
Yuan Yao, Qingxiu Dong, Jian Guan, Boxi Cao, Zhengyan Zhang, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Fanchao Qi, Junwei Bao, Jinran Nie, Zheni Zeng, Yuxian Gu, Kun Zhou, Xuancheng Huang, Wenhao Li, Shuhuai Ren, Jinliang Lu, Chengqiang Xu, Huadong Wang, Guoyang Zeng, Zile Zhou, Jiajun Zhang, Juanzi Li, Minlie Huang, Rui Yan, Xiaodong He, Xiaojun Wan, Xin Zhao, Xu Sun, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xianpei Han, Erhong Yang, Zhifang Sui, Maosong Sun

Figure 1 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 2 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 3 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 4 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Viaarxiv icon

Textual Backdoor Attacks Can Be More Harmful via Two Simple Tricks

Oct 15, 2021
Yangyi Chen, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Textual Backdoor Attacks Can Be More Harmful via Two Simple Tricks
Figure 2 for Textual Backdoor Attacks Can Be More Harmful via Two Simple Tricks
Figure 3 for Textual Backdoor Attacks Can Be More Harmful via Two Simple Tricks
Viaarxiv icon

Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer

Oct 14, 2021
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Xurui Zhang, Mukai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer
Figure 2 for Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer
Figure 3 for Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer
Figure 4 for Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer
Viaarxiv icon