Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fan Wang

A Unified Pre-training Framework for Conversational AI


May 06, 2021
Siqi Bao, Bingjin Chen, Huang He, Xin Tian, Han Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Yingzhan Lin

* Presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Single-pixel diffuser camera


May 06, 2021
Baolei Liu, Fan Wang, Chaohao Chen, David McGloin

* 5 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Augmented Transformer with Adaptive Graph for Temporal Action Proposal Generation


Mar 30, 2021
Shuning Chang, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Jiashi Feng

* 12 pagess, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Electric Vehicle Charging Recommendation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning


Feb 15, 2021
Weijia Zhang, Hao Liu, Fan Wang, Tong Xu, Haoran Xin, Dejing Dou, Hui Xiong

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TransReID: Transformer-based Object Re-Identification


Feb 08, 2021
Shuting He, Hao Luo, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Wei Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling


Feb 03, 2021
Huang He, Hua Lu, Siqi Bao, Fan Wang, Hua Wu, Zhengyu Niu, Haifeng Wang

* To be presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First two authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

1st Place Solution to ECCV-TAO-2020: Detect and Represent Any Object for Tracking


Feb 01, 2021
Fei Du, Bo Xu, Jiasheng Tang, Yuqi Zhang, Fan Wang, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-object Tracking with a Hierarchical Single-branch Network


Jan 06, 2021
Fan Wang, Lei Luo, En Zhu, Siwei Wang, Jun Long


  Access Paper or Ask Questions

1st Place Solution to VisDA-2020: Bias Elimination for Domain Adaptive Pedestrian Re-identification


Dec 25, 2020
Jianyang Gu, Hao Luo, Weihua Chen, Yiqi Jiang, Yuqi Zhang, Shuting He, Fan Wang, Hao Li, Wei Jiang

* 1st place solution to VisDA-2020 Challenge (ECCVW 2020). The source code and trained models can be obtained at https://github.com/vimar-gu/Bias-Eliminate-DA-ReID 

  Access Paper or Ask Questions

Distance-aware Molecule Graph Attention Network for Drug-Target Binding Affinity Prediction


Dec 17, 2020
Jingbo Zhou, Shuangli Li, Liang Huang, Haoyi Xiong, Fan Wang, Tong Xu, Hui Xiong, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Proactive Interaction Framework for Intelligent Social Receptionist Robots


Dec 09, 2020
Yang Xue, Fan Wang, Hao Tian, Min Zhao, Jiangyong Li, Haiqing Pan, Yueqiang Dong

* Pre-print, submitted to ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Image Super-Resolution Via Fusion of Complementary Information Captured by Multi-Modal Sensors


Dec 07, 2020
Fan Wang, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Yanpeng Cao, Michael Ying Yang

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Infrared small target detection based on isotropic constraint under complex background


Nov 24, 2020
Fan Wang


  Access Paper or Ask Questions

PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning


Jul 13, 2020
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhen Guo, Zhibin Liu, Xinchao Xu

* First four authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Video Coding using Multiscale Motion Compensation and Spatiotemporal Context Model


Jul 09, 2020
Haojie Liu, Ming Lu, Zhan Ma, Fan Wang, Zhihuang Xie, Xun Cao, Yao Wang


  Access Paper or Ask Questions

SUPER: A Novel Lane Detection System


May 14, 2020
Pingping Lu, Chen Cui, Shaobing Xu, Huei Peng, Fan Wang


  Access Paper or Ask Questions

PSDet: Efficient and Universal Parking Slot Detection


May 12, 2020
Zizhang Wu, Weiwei Sun, Man Wang, Xiaoquan Wang, Lizhu Ding, Fan Wang

* Accpeted to IV 2020, i.e., the 31st IEEE Intelligent Vehicles Symposium 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Domain Learning and Identity Mining for Vehicle Re-Identification


Apr 24, 2020
Shuting He, Hao Luo, Weihua Chen, Miao Zhang, Yuqi Zhang, Fan Wang, Hao Li, Wei Jiang

* Solution for AI City Challenge, CVPR2020 Workshop. Codes are at https://github.com/heshuting555/AICITY2020_DMT_VehicleReID 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Robust Reinforcement Learning with Uncertainty-based Value Expansion


Dec 10, 2019
Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Yunxiang Li, Hao Tian

* 1st place in NeurIPS 2019: Learn to Move - Walk Around competition and best paper award 

  Access Paper or Ask Questions

PLATO: Pre-trained Dialogue Generation Model with Discrete Latent Variable


Nov 07, 2019
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

MBCAL: A Simple and Efficient Reinforcement Learning Method for Recommendation Systems


Nov 06, 2019
Fan Wang, Xiaomin Fang, Lihang Liu, Hao Tian, Zhiming Peng


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral City V1.0 Dataset and Benchmark


Aug 13, 2019
Shaodi You, Erqi Huang, Shuaizhe Liang, Yongrong Zheng, Yunxiang Li, Fan Wang, Sen Lin, Qiu Sheng, Xun Cao, Diming Zhang, Yuanjiang Li, Yu Li, Ying Fu, Boxin Shi, Feng Lu, Yinqiang Zheng, Robby T. Tan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Multiple Diverse Responses with Multi-Mapping and Posterior Mapping Selection


Jun 05, 2019
Chaotao Chen, Jinhua Peng, Fan Wang, Jun Xu, Hua Wu

* Accepted in IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Know More about Each Other: Evolving Dialogue Strategy via Compound Assessment


Jun 03, 2019
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hua Wu

* Accepted for publication at ACL2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Knowledge for Response Generation in Dialog Systems


Feb 13, 2019
Rongzhong Lian, Min Xie, Fan Wang, Jinhua Peng, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions


Feb 07, 2019
Łukasz Kidziński, Carmichael Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaśkowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott Delp


  Access Paper or Ask Questions

Stable bin packing of non-convex 3D objects with a robot manipulator


Dec 10, 2018
Fan Wang, Kris Hauser


  Access Paper or Ask Questions