Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Adaptive Rotated Convolution for Rotated Object Detection


Mar 14, 2023
Yifan Pu, Yiru Wang, Zhuofan Xia, Yizeng Han, Yulin Wang, Weihao Gan, Zidong Wang, Shiji Song, Gao Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Latency-aware Spatial-wise Dynamic Networks


Oct 12, 2022
Yizeng Han, Zhihang Yuan, Yifan Pu, Chenhao Xue, Shiji Song, Guangyu Sun, Gao Huang

Add code

* NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Weight Samples for Dynamic Early-exiting Networks


Sep 17, 2022
Yizeng Han, Yifan Pu, Zihang Lai, Chaofei Wang, Shiji Song, Junfen Cao, Wenhui Huang, Chao Deng, Gao Huang

Add code

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Learning Spatially Discriminative Feature Representations


Sep 03, 2021
Chaofei Wang, Jiayu Xiao, Yizeng Han, Qisen Yang, Shiji Song, Gao Huang

Add code

* Accepted by ICCV2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Focus for Efficient Video Recognition


May 07, 2021
Yulin Wang, Zhaoxi Chen, Haojun Jiang, Shiji Song, Yizeng Han, Gao Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Neural Networks: A Survey


Feb 10, 2021
Yizeng Han, Gao Huang, Shiji Song, Le Yang, Honghui Wang, Yulin Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Resolution Adaptive Networks for Efficient Inference


Mar 24, 2020
Le Yang, Yizeng Han, Xi Chen, Shiji Song, Jifeng Dai, Gao Huang

Add code

* CVPR 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email