Alert button
Picture for Wangbo Zhao

Wangbo Zhao

Alert button

Is Sora a World Simulator? A Comprehensive Survey on General World Models and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Zheng Zhu, Xiaofeng Wang, Wangbo Zhao, Chen Min, Nianchen Deng, Min Dou, Yuqi Wang, Botian Shi, Kai Wang, Chi Zhang, Yang You, Zhaoxiang Zhang, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jian Zhao, Jiwen Lu, Guan Huang

Viaarxiv icon

Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Wangbo Zhao, Jiasheng Tang, Yizeng Han, Yibing Song, Kai Wang, Gao Huang, Fan Wang, Yang You

Figure 1 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Figure 2 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Figure 3 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Figure 4 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Viaarxiv icon

VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2023
Ziyang Luo, Nian Liu, Wangbo Zhao, Xuguang Yang, Dingwen Zhang, Deng-Ping Fan, Fahad Khan, Junwei Han

Figure 1 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Figure 2 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Figure 3 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Figure 4 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Viaarxiv icon

Multi-grained Temporal Prototype Learning for Few-shot Video Object Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Nian Liu, Kepan Nan, Wangbo Zhao, Yuanwei Liu, Xiwen Yao, Salman Khan, Hisham Cholakkal, Rao Muhammad Anwer, Junwei Han, Fahad Shahbaz Khan

Figure 1 for Multi-grained Temporal Prototype Learning for Few-shot Video Object Segmentation
Figure 2 for Multi-grained Temporal Prototype Learning for Few-shot Video Object Segmentation
Figure 3 for Multi-grained Temporal Prototype Learning for Few-shot Video Object Segmentation
Figure 4 for Multi-grained Temporal Prototype Learning for Few-shot Video Object Segmentation
Viaarxiv icon

Learning Referring Video Object Segmentation from Weak Annotation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2023
Wangbo Zhao, Kepan Nan, Songyang Zhang, Kai Chen, Dahua Lin, Yang You

Figure 1 for Learning Referring Video Object Segmentation from Weak Annotation
Figure 2 for Learning Referring Video Object Segmentation from Weak Annotation
Figure 3 for Learning Referring Video Object Segmentation from Weak Annotation
Figure 4 for Learning Referring Video Object Segmentation from Weak Annotation
Viaarxiv icon

MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Yuan Liu, Haodong Duan, Yuanhan Zhang, Bo Li, Songyang Zhang, Wangbo Zhao, Yike Yuan, Jiaqi Wang, Conghui He, Ziwei Liu, Kai Chen, Dahua Lin

Figure 1 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Figure 2 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Figure 3 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Figure 4 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Viaarxiv icon

Modeling Motion with Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2022
Wangbo Zhao, Kai Wang, Xiangxiang Chu, Fuzhao Xue, Xinchao Wang, Yang You

Figure 1 for Modeling Motion with Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation
Figure 2 for Modeling Motion with Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation
Figure 3 for Modeling Motion with Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation
Figure 4 for Modeling Motion with Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation
Viaarxiv icon

Light Field Saliency Detection with Dual Local Graph Learning andReciprocative Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2021
Nian Liu, Wangbo Zhao, Dingwen Zhang, Junwei Han, Ling Shao

Figure 1 for Light Field Saliency Detection with Dual Local Graph Learning andReciprocative Guidance
Figure 2 for Light Field Saliency Detection with Dual Local Graph Learning andReciprocative Guidance
Figure 3 for Light Field Saliency Detection with Dual Local Graph Learning andReciprocative Guidance
Figure 4 for Light Field Saliency Detection with Dual Local Graph Learning andReciprocative Guidance
Viaarxiv icon

Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2021
Nian Liu, Long Li, Wangbo Zhao, Junwei Han, Ling Shao

Figure 1 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Figure 2 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Figure 3 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Figure 4 for Instance-Level Relative Saliency Ranking with Graph Reasoning
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Video Salient Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2021
Wangbo Zhao, Jing Zhang, Long Li, Nick Barnes, Nian Liu, Junwei Han

Figure 1 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Figure 2 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Figure 3 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Figure 4 for Weakly Supervised Video Salient Object Detection
Viaarxiv icon