Alert button
Picture for Jianguo Zhang

Jianguo Zhang

Alert button

Using Left and Right Brains Together: Towards Vision and Language Planning

Feb 16, 2024
Jun Cen, Chenfei Wu, Xiao Liu, Shengming Yin, Yixuan Pei, Jinglong Yang, Qifeng Chen, Nan Duan, Jianguo Zhang

Viaarxiv icon

Video Understanding with Large Language Models: A Survey

Jan 04, 2024
Yunlong Tang, Jing Bi, Siting Xu, Luchuan Song, Susan Liang, Teng Wang, Daoan Zhang, Jie An, Jingyang Lin, Rongyi Zhu, Ali Vosoughi, Chao Huang, Zeliang Zhang, Feng Zheng, Jianguo Zhang, Ping Luo, Jiebo Luo, Chenliang Xu

Viaarxiv icon

Deep Learning for Code Intelligence: Survey, Benchmark and Toolkit

Dec 30, 2023
Yao Wan, Yang He, Zhangqian Bi, Jianguo Zhang, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Guandong Xu, Hai Jin, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

DRDT: Dynamic Reflection with Divergent Thinking for LLM-based Sequential Recommendation

Dec 18, 2023
Yu Wang, Zhiwei Liu, Jianguo Zhang, Weiran Yao, Shelby Heinecke, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

Semi-supervised Semantic Segmentation via Boosting Uncertainty on Unlabeled Data

Nov 30, 2023
Daoan Zhang, Yunhao Luo, Jianguo Zhang

Viaarxiv icon

Cross Contrasting Feature Perturbation for Domain Generalization

Aug 16, 2023
Chenming Li, Daoan Zhang, Wenjian Huang, Jianguo Zhang

Figure 1 for Cross Contrasting Feature Perturbation for Domain Generalization
Figure 2 for Cross Contrasting Feature Perturbation for Domain Generalization
Figure 3 for Cross Contrasting Feature Perturbation for Domain Generalization
Figure 4 for Cross Contrasting Feature Perturbation for Domain Generalization
Viaarxiv icon

Enhancing Performance on Seen and Unseen Dialogue Scenarios using Retrieval-Augmented End-to-End Task-Oriented System

Aug 16, 2023
Jianguo Zhang, Stephen Roller, Kun Qian, Zhiwei Liu, Rui Meng, Shelby Heinecke, Huan Wang, Silvio Savarese, Caiming Xiong

Figure 1 for Enhancing Performance on Seen and Unseen Dialogue Scenarios using Retrieval-Augmented End-to-End Task-Oriented System
Figure 2 for Enhancing Performance on Seen and Unseen Dialogue Scenarios using Retrieval-Augmented End-to-End Task-Oriented System
Figure 3 for Enhancing Performance on Seen and Unseen Dialogue Scenarios using Retrieval-Augmented End-to-End Task-Oriented System
Figure 4 for Enhancing Performance on Seen and Unseen Dialogue Scenarios using Retrieval-Augmented End-to-End Task-Oriented System
Viaarxiv icon

BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents

Aug 11, 2023
Zhiwei Liu, Weiran Yao, Jianguo Zhang, Le Xue, Shelby Heinecke, Rithesh Murthy, Yihao Feng, Zeyuan Chen, Juan Carlos Niebles, Devansh Arpit, Ran Xu, Phil Mui, Huan Wang, Caiming Xiong, Silvio Savarese

Figure 1 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Figure 2 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Figure 3 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Figure 4 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Viaarxiv icon

Retroformer: Retrospective Large Language Agents with Policy Gradient Optimization

Aug 04, 2023
Weiran Yao, Shelby Heinecke, Juan Carlos Niebles, Zhiwei Liu, Yihao Feng, Le Xue, Rithesh Murthy, Zeyuan Chen, Jianguo Zhang, Devansh Arpit, Ran Xu, Phil Mui, Huan Wang, Caiming Xiong, Silvio Savarese

Figure 1 for Retroformer: Retrospective Large Language Agents with Policy Gradient Optimization
Figure 2 for Retroformer: Retrospective Large Language Agents with Policy Gradient Optimization
Figure 3 for Retroformer: Retrospective Large Language Agents with Policy Gradient Optimization
Figure 4 for Retroformer: Retrospective Large Language Agents with Policy Gradient Optimization
Viaarxiv icon

Cross Contrastive Feature Perturbation for Domain Generalization

Jul 24, 2023
Chenming Li, Daoan Zhang, Wenjian Huang, Jianguo Zhang

Figure 1 for Cross Contrastive Feature Perturbation for Domain Generalization
Figure 2 for Cross Contrastive Feature Perturbation for Domain Generalization
Figure 3 for Cross Contrastive Feature Perturbation for Domain Generalization
Figure 4 for Cross Contrastive Feature Perturbation for Domain Generalization
Viaarxiv icon