Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

NeRF-SOS: Any-View Self-supervised Object Segmentation on Complex Scenes


Sep 23, 2022
Zhiwen Fan, Peihao Wang, Yifan Jiang, Xinyu Gong, Dejia Xu, Zhangyang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NeRF-SOS: Any-View Self-supervised Object Segmentation from Complex Real-World Scenes


Sep 22, 2022
Zhiwen Fan, Peihao Wang, Yifan Jiang, Xinyu Gong, Dejia Xu, Zhangyang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Can We Solve 3D Vision Tasks Starting from A 2D Vision Transformer?


Sep 18, 2022
Yi Wang, Zhiwen Fan, Tianlong Chen, Hehe Fan, Zhangyang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Long-Tailed Classification of Thorax Diseases on Chest X-Ray: A New Benchmark Study


Aug 29, 2022
Gregory Holste, Song Wang, Ziyu Jiang, Thomas C. Shen, George Shih, Ronald M. Summers, Yifan Peng, Zhangyang Wang

* DALI 2022 (MICCAI workshop) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization


Aug 10, 2022
Zhengang Li, Mengshu Sun, Alec Lu, Haoyu Ma, Geng Yuan, Yanyue Xie, Hao Tang, Yanyu Li, Miriam Leeser, Zhangyang Wang, Xue Lin, Zhenman Fang

* Published in FPL2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Density-Aware Personalized Training for Risk Prediction in Imbalanced Medical Data


Jul 29, 2022
Zepeng Huo, Xiaoning Qian, Shuai Huang, Zhangyang Wang, Bobak J. Mortazavi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Is Attention All NeRF Needs?


Jul 27, 2022
Mukund Varma T, Peihao Wang, Xuxi Chen, Tianlong Chen, Subhashini Venugopalan, Zhangyang Wang

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Single Frame Atmospheric Turbulence Mitigation: A Benchmark Study and A New Physics-Inspired Transformer Model


Jul 24, 2022
Zhiyuan Mao, Ajay Jaiswal, Zhangyang Wang, Stanley H. Chan

* This paper is accepted as a poster at ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Supervised Learning of Echocardiogram Videos Enables Data-Efficient Clinical Diagnosis


Jul 23, 2022
Gregory Holste, Evangelos K. Oikonomou, Bobak Mortazavi, Zhangyang Wang, Rohan Khera

* Accepted to IMLH 2022 (https://sites.google.com/view/imlh2022

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Equivariant Hypergraph Diffusion Neural Operators


Jul 22, 2022
Peihao Wang, Shenghao Yang, Yunyu Liu, Zhangyang Wang, Pan Li

* Code: https://github.com/Graph-COM/ED-HNN 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>